LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 5 centov 2009 Kriváň

Obehová minca, pomedená oceľ; päť eurocentov
SK_5c.jpg
© Ľudovít Malinovský, 2012
Katal.číslo: KM#97 N#SKE3
Zloženie: oceľ pokovaná meďou
(94,35% oceľ, 5,65% meď)[2]
Hmotnosť: 3,92 g
Priemer: 21,25 mm
Hrúbka: 1,67 mm
Hrana: hladká
Farba: medená
Magnetizmus: áno
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 01.01.2009 [1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Drahomír Zobek
reverz: Luycx Luc
Popis averz: Tatranský Kriváň
reverz: Zem s Európou, Afrikou a Stredným východom
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
20090,050,090,370,71 184 957 * 
20100,140,461,903,1010    70 * 
20110,220,803,335,4010    55 * 
20120,150,501,953,1310    45 * 
20130,160,511,903,0010    28 * 
20140,190,592,213,4710    25 * 
20150,190,612,303,6210    25 * 
20160,160,511,892,9710    26 * 
20170,080,241,302,38 3 3 018 **

*) Vrátane mincí v ročníkových súboroch mincí.[3]

**) Plán.


Do obehu bola 5 centová minca daná 1.1.2009.

Autorom národnej (lícnej) strany je Drahomír Zobek. Je na nej tatranský štít Kriváň, symbol zvrchovanosti slovenského národa. Pod Kriváňom je nápis „SLOVENSKO“, pod ním je rok razby. Pod rokom razby je štátny znak Slovenskej republiky. Vľavo od štátneho znaku je značka Štátnej mincovne v Kremnici „MK“ medzi dvomi razidlami. Autorova značka „Z“ je vpravo od štátneho znaku. Po obvode mince je dvanásť päťcípych hviezdičiek.

Autorom návrhu spoločnej (rubovej) strany mince je Luycx Luc. Nominálna hodnota mince je vyjadrená veľkou číslicou „5“ vľavo hore. Nápis v dvoch riadkoch „EURO CENT“ je umiestnený hore, vpravo od číslice. Nižšie umiestnené slovo „CENT“ je napísané väčšími písmenami, najväčšie je prvé písmeno „C“. V pravom dolnom kvadrante je zemeguľa, na nej je zobrazená Európa, severná polovica Afriky a západná polovica Ázie (vrátane Stredného východu). Zvýraznených je pôvodných 15 členov EÚ. Šesť jemných liniek, s dvanástimi päťcípymi hviezdičkami na koncoch pripomína vlajku EÚ. Pri pravom okraji, vpravo hore od zemegule, je autorova značka (LL). Spoločná strana mince sa v r. 2007 nezmenila na rozdiel od euromincí vyšších nominálnych hodnôt.

Hrana mince je hladká. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Na Slovensku sú platné všetky 5 centové mince ostatných členov Eurozóny[4]. Hoci boli dané do obehu až v r. 2002, niektoré krajiny razili aj mince s rokom razby 1999 až 2001.

Do konca r. 2017 bude celkovo vyrazených viac ako 88 mil. kusov slovenských 5-centoviek.
Revidované 04.10.2012; 19.11.2013; 13.01.2016; 08.09.2017