LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 10 eur 2017 Jaskyne Slovenského krasu

Zberateľská minca, strieborná; Svetové prírodné dedičstvo
SK_10E19.jpg
Foto: NBS
Katal.číslo: N#SKSb27
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 13.02.2017[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Branislav Ronai
reverz: Branislav Ronai
Popis averz: Stalagmity, stalaktity, brká
reverz: Kvapľový útvar, živočíchy
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2017---23,00R3,1  
2017---29,00R5,7 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 11 000 ks.


Vo februári 2017 Národná banka Slovenska vydala do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán zberateľskej euromince je Branislav Ronai.

Na líci zberateľskej euromince sú zobrazené stalagmity z jaskyne Domica, zvislé stalaktity a brká z Gombaseckej jaskyne a vpravo dole aragonitový útvar z Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Hodnotu a monumentálnosť jaskýň Slovenského krasu metaforicky charakterizuje prvok chrámovej architektúry – gotický oblúk. V pravej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky. V spodnej časti mincového poľa je názov štátu „SLOVENSKO“ a pod ním je letopočet „2017“. Nad štátnym znakom Slovenskej republiky je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince „10 EURO“.

Na rube zberateľskej euromince je zobrazený kvapľový útvar z Krásnohorskej jaskyne doplnený vzácnymi jaskynnými živočíchmi – šťúrovkou, krivákom jaskynným a netopierom. Pri hornom okraji mincového poľa je v opise text „JASKYNE SLOVENSKÉHO KRASU“ a pod ním text „SVETOVÉ PRÍRODNÉ DEDIČSTVO“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, a štylizované iniciálky mena a priezviska autora zberateľskej euromince Branislava Ronaia „BR“ sú v pravej časti mincového poľa.

Na hrane mince je nápis do hĺbky „– WORLD HERITAGE – PATRIMOINE MONDIAL“.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 22.02.2017; 29.09.2017