LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 10 eur 2020 Štefan Banič

Zberateľská minca, strieborná; 150. výročie narodenia
SK_10E35.jpg
Foto: NBS
Katal.číslo:
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 13.10.2020[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Peter Valach
reverz: Peter Valach
Popis averz: Padák zostrojený Š. Baničom
reverz: Portrét Štefanaq Baniča
Rytec: Dalibor Schmidt
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2020---27,00 R2,75  
2020---32,00 R6,45 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 11 000 ks.


Pri príležitosti 150. výročia narodenia Štefana Baniča Národná banka Slovenska v okt´bri 2020 vydala do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán mince je Peter Valach.

Na líci zberateľskej euromince je nákres padáka zostrojeného Štefanom Baničom z dobovej patentovej listiny. V ľavej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky. Pri spodnom okraji zberateľskej euromince vľavo je v opise letopočet „2020“ a vpravo je v opise názov štátu „SLOVENSKO“. Pod vyobrazením padáka je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, a pod ňou sú štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Mgr. art. Petra Valacha „PV“.

Na rube zberateľskej euromince je portrét Štefana Baniča. Vpravo od portrétu je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty „10 EURO“ a v opise meno a priezvisko „ŠTEFAN BANIČ“. Vľavo od portrétu sú v opise letopočty jeho narodenia a úmrtia „1870“ a „1941“ oddelené grafickou značkou.

Na hrane zberateľskej euromince je nápis do hĺbky „• • • ŠTEFAN BANIČ – VYNÁLEZCA PADÁKA“.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 01.07.2021