LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 20 eur 2016 Banská Bystrica

Zberateľská minca, strieborná; Pamiatková rezervácia
SK_20E6.jpg
Foto: NBS
Katal.číslo: N#SKSb23
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 33,63 g (+0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 3,15 mm
Hrana: reliéfny nápis
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 30.03.2016[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Michal Gavula
reverz: Michal Gavula
Popis averz: Benického dom, Kostol sv. Kríža
reverz: Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Františka Xaverského, barokový mariánsky stĺp
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2016---35,90R2,9  
2016---41,90R5,4 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 11 000 ks.


V marci 2016 Národná banka Slovenska vydala do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán zberateľskej euromince je $Michal Gavula.

Na líci zberateľskej euromince je zobrazené renesančné priečelie Benického domu, v pozadí s Kostolom sv. Kríža pristavaným k Pisárskej bašte, ktorá je súčasťou opevnenia hradného areálu Banskej Bystrice. V spodnej časti mincového poľa kompozíciu dopĺňa ornamentálny prvok. Štátny znak Slovenskej republiky je v ľavej časti mincového poľa. Pri spodnom okraji zberateľskej euromince je v opise názov štátu „SLOVENSKO“ a za ním letopočet „2016“. V pravej hornej časti mincového poľa je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince „20 EURO“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ medzi dvoma razidlami, je umiestnená v pravej spodnej časti mincového poľa.

Na rube zberateľskej euromince sú zobrazené architektonické dominanty Banskej Bystrice – farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie, hodinová veža, veža barbakánu, Kostol sv. Františka Xaverského a v popredí barokový mariánsky stĺp. Kompozíciu dopĺňa historicky najstaršia zachovaná pečať Banskej Bystrice vyjadrujúca banícku tradíciu mesta a po obvode ornamentálny prvok. Pri okraji zberateľskej euromince je v opise zľava doprava nápis „PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA BANSKÁ BYSTRICA“. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu zberateľskej euromince akad. soch. Michala Gavulu „MG“ sú umiestnené v pravej spodnej časti mincového poľa.

Na hrane mince je reliéfny nápis „NAJKRAJŠIE HISTORICKÉ MESTÁ“. Začiatok a koniec textu je oddelený zobrazením štylizovaného kľúča.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 27.09.2016; 28.09.2017