LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 10 eur 2018 Československá republika

Zberateľská minca, strieborná; 100. výročie vzniku
SK_10E26.jpg
Foto: NBS
Katal.číslo: N#SKSb36
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 23.10.2018[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Zbyněk Fojtů
reverz: Zbyněk Fojtů
Popis averz: Znak ČSR
reverz: Mapa ČSR
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2018---45,0R3,25  
2018---80,0R7,55 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 11 000 ks.


Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky Národná banka Slovenska v októbri 2018 vydala do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán zberateľskej euromince je akad. soch. Zbyněk Fojtů.

Na líci mince je zobrazený stredný štátny znak Československej republiky. V popredí vľavo od neho je štátny znak Slovenskej republiky a vpravo označenie nominálnej hodnoty mince 10 EURO. V hornej časti mincového poľa je názov štátu SLOVENSKO. Nad ním je letopočet 2018. Značka Mincovne Kremnica, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu mince akad. soch. Zbyňka Fojtů ZF sú v spodnej časti mincového poľa.

Na rube mince je zobrazená mapa Československej republiky. Pod ňou je legionársky znak používaný československými légiami počas prvej svetovej vojny, ktorý je po oboch stranách doplnený lipovými vetvičkami. Nad mapou je v dvoch riadkoch uvedený dátum 28. OKTÓBER 1918. Pri okraji mince je v opise nápis VZNIK ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Na hrane mince sú lipové listy.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 22.01.2019