LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 10 eur 2020 SND

Zberateľská minca, strieborná; 100. výročie založenia SND
SK_10E32.jpg
Foto: NBS
Katal.číslo:
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 28.02.2020[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Peter Valach
reverz: Peter Valach
Popis averz: Budova SND
reverz: Logo SND
Rytec: Dalibor Schmidt
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2020---24,90 R3,1  
2020---29,90 R8,2 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 12 000 ks.


Pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenského národného divadla Národná banka Slovenska vo februári 2020 vydala do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán mince je Mgr. art. Peter Valach.

Na líci zberateľskej euromince je zobrazená historická budova Slovenského národného divadla. V spodnej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky, ktorý je kompozične vsadený doprostred letopočtu „2020“. Názov štátu „SLOVENSKO“ je v opise pri hornom okraji zberateľskej euromince. Vľavo od letopočtu je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, a vpravo od letopočtu sú štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Mgr. art. Petra Valacha „PV“.

Na rube zberateľskej euromince je logo Slovenského národného divadla, ktoré je od ostatnej plochy mincového poľa oddelené rámovaním a v spodnej časti doplnené dvomi divadelnými maskami. Nad logom je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty „10 EURO“. Letopočet „1920“ je uprostred predelený logom. Pri okraji mince sú v opise nápisy „SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO“ a „100. VÝROČIE ZALOŽENIA“, ktoré sú od seba oddelené grafickou značkou.

Na hrane zberateľskej euromince je nápis do hĺbky „SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO 1920 – 2020“.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 10.04.2020