LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

10 euro SK 2015 - striebro - Ľudovít Štúr

200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra
SK 10E14.png
Foto:NBS
Katal.číslo: KM#
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (±1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (±0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 23.10.2015 [1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Štefan Novotný
reverz: Štefan Novotný
Popis averz: Kriváň
reverz: Portrét Ľudovíta Štúra
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2015 - - 17,75 25,50 R 3,1  
2015 - - - 30,50 R 6,1 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 10 000 ks.


Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra v októbri 2015 Národná banka Slovenska vydala do obehu strieborné zberateľské mince v nominálnej hodnote 10 eur.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán mince je Štefan Novotný.

Na lícnej strane zberateľskej euromince je zobrazený vrch Kriváň, v ktorého spodnej časti je citát Ľudovíta Štúra charakterizujúci jeho osobnosť „KTO ŽIJE DUCHOM, V TOM ŽIJE CELÝ SVET A ON V CELOM SVETE“. Štátny znak Slovenskej republiky je v hornej časti mincového poľa. Názov štátu „SLOVENSKO“ je v opise zľava doprava pri hornom okraji mince. V spodnej časti mincového poľa je označenie nominálnej hodnoty mince „10 EURO“. Pod ním je letopočet „2015“. Značka Mincovne Kremnica, skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, je v pravej časti mince.

Na rube zberateľskej euromince je zobrazený portrét Ľudovíta Štúra kompozične doplnený trikolórou s nápisom časti názvu jeho diela „POTREBA PÍSANIA V TOMTO NÁREČÍ“. Trikolóra je ukončená lipovými kvetmi s listom. Pri okraji mince je v opise zľava doprava nápis s menom, priezviskom a letopočtami narodenia a úmrtia Ľudovíta Štúra „1815 – ĽUDOVÍT ŠTÚR – 1856“. Autorova značka, štylizovaná iniciálka priezviska autora „N“, je umiestnená pri ľavom okraji mince.

Na hrane mince sú nápisy do hĺbky „VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ SLOVENSKÉHO NÁRODA“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený lipovým listom.

Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 04.02.2016