LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

20 euro SK 2010 - striebro - Poloniny

Ochrana prírody a krajiny - Národný park Poloniny
SK 20E1.png
Foto:NBS
Katal.číslo: KM#112
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (±1% Ag)
Hmotnosť: 33,63 g (±0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: reliéfny nápis
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 29.09.2010 [1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Karol Ličko
reverz: Karol Ličko
Popis averz: Znak a názov štátu, rok
černica purpurová
reverz: Nominál, dvojica vlkov
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2010 21,98 24,10 28,50 37,00 10 8,15  
2010 - - - 44,00 10 10,35 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 27 000 ks.


V septembri 2010 Národná banka Slovenska vydala striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Poloniny.

Autorom vytvarného návrhu oboch strán zberateľskej euromince je sochár Karol Ličko.

Na lícnej strane mince je v hornej polovici mincového poľa typický krajinný motív z Národného parku Poloniny. Pod ním sú kvety čemerice purpurovej. Pri hornom okraji mince je v opise zľava doprava názov štátu „SLOVENSKO“. V spodnej časti mince je štátny znak Slovenskej republiky a vľavo od neho letopočet „2010“.

Na rube zberateľskej euromince je dvojica vlkov dravých v kompozícii s časťou padnutého stromu. Pri hornom okraji mince je v opise zľava doprava nápis „NÁRODNÝ PARK“. Pri spodnom okraji je v opise zľava doprava nápis „POLONINY“. Vpravo od kompozície je v hornej časti mince v dvoch riadkoch označenie jej nominálnej hodnoty „20 EURO“. Značka mincovne („MK“ medzi dvoma razidlami) a značka autora (štylizované iniciálky mena a priezviska autora „LK“) sú pri pravom okraji mince.

Na hrane zberateľskej euromince je reliéfny nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“. Začiatok a koniec textu je oddelený značkou v tvare štylizovaného kvetu.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 22.11.2013; 28.01.2016