LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Obruba


Vyvýšený okraj mince nad reliéf obrazu vystupujúci z mincového poľa.
Obruba je po celom obvode (okraji) mince a je to najhrubšia časť mince.
Chráni plastiku mince pred opotrebením a umožňuje mince jednoduchšie skladať na seba.Revidované 24.5.2012