LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 25 eur 2018 Slovenská republika

Zberateľská minca, strieborná; 25. výročie vzniku
SK_25E.jpg
Foto: NBS
Katal.číslo: N#SKSb30
Zloženie: Ag 99,9%
Hmotnosť: 31,1035 g (±0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: reliéfny ornament
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 03.01.2018[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Pavel Károly
reverz: Pavel Károly
Popis averz: Bratislavský hrad
reverz: Mapa SR, symbolická brána
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2018---59,90R3,2  
2018---74,70R6,9 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 11 000 ks.


V januári 2018 Národná banka Slovenska vydala do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 25 eur pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán zberateľskej euromince je Pavel Károly.

Na líci zberateľskej je zobrazená československá zástava, ktorá sa v oblúkovitej kompozícii mení na slovenskú zástavu, čo symbolicky vyjadruje vznik Slovenskej republiky. Nad slovenskou zástavou je Bratislavský hrad. V spodnej časti oblúka je zobrazený Karlov most a vrch Kriváň ako symboly Československa. Vo vnútri oblúka je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty mince 25 EURO. Pri spodnom okraji mince je v opise názov štátu SLOVENSKO a za ním letopočet 2018.

Na rube zberateľskej euromince sú zobrazené mapa Slovenskej republiky, symbolická brána do Európskej únie a znak eura s časťou hviezd Európskej únie, čo vyjadruje začlenenie Slovenskej republiky do Európskej únie a eurozóny. V spodnej časti mincového poľa je v opise nápis „25 ROKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY“. Letopočet vzniku Slovenskej republiky 1.1.1993 je pod mapou Slovenskej republiky. Nad ním sú umiestnené značka Mincovne Kremnica MK a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu mince Pavla Károlyho PK.

Na hrane mince sú reliéfne prvky čičmianskeho ornamentu.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 15.01.2019