LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 10 centov 2009 Bratislavský hrad

Obehová minca, severské zlato; desať centov
SK_10c.jpg
© Ľudovít Malinovský, 2012
Katal.číslo: KM#98 N#SKE4
Zloženie: severské zlato
Hmotnosť: 4,10 g
Priemer: 19,75 mm
Hrúbka: 1,93 mm
Hrana: hrubé vrúbkovanie (40)
Farba: zlatá
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 01.01.2009 [1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ján Černaj a Pavel Károly
reverz: Luycx Luc
Popis averz: Bratislavský hrad
reverz: Európa vľavo
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
20090,110,150,530,98 174 800 * 
20100,200,521,993,2110    70 * 
20110,210,592,223,5610    55 * 
20120,200,541,973,1310    45 * 
20130,220,571,993,1110    28 * 
20140,210,541,842,8610    25 * 
20150,220,571,983,0810    25 * 
20160,210,551,922,9910    26 * 
20170,210,541,802,7610    18 **

*) Vrátane mincí v ročníkových súboroch mincí.[3]

**) Plán.


Do obehu bola slovenská 10 centová minca daná 1.1.2009.

Autormi národnej (lícnej) strany sú Ján ČernajPavel Károly. Je na nej Bratislavský hrad. Do motívu hradu (pod ľavou vežou) je zakomponovaný štátny znak. Vľavo od štátneho znaku je značka Štátnej mincovne v Kremnici „MK“ medzi dvomi razidlami. Vpravo od štátneho znaku (pod pravou vežou) sú značky autorov „JČ“ a „PK“. Pod strednou vežou je rok razby, pod ním je text „SLOVENSKO“. Po obvode mince je dvanásť päťcípych hviezdičiek.

Autorom návrhu spoločnej (rubovej) strany mince je Luycx Luc. Na pravej časti mince je jej nominálna hodnota vyjadrená číslom „10“. Pod číslom je nápis v dvoch riadkoch „EURO CENT“. Číslice sú oveľa väčšie, než slová. Slovo „CENT“ je napísané väčšími písmenami a s ešte väčším písmenom „C“. Na ľavej strane je mapa Európy, ktorá neobsahuje Island a na pravej strane je odrezaná cez Rusko v línii od Kandalakšského zálivu po Bospor. Aby bol na mape Cyprus, je presunutý na západ ku Kréte. Malta je neúmerne veľká. Mapa je plochá a je v rovine s väčšinou plochy mince. Nominálna hodnota mince je vyvýšená, more je zahĺbené. Šesť jemných liniek prerušených pri prechode mapou má na svojich koncoch v hornej a dolnej časti dvanásť päťcípych hviezd. Značka autora „LL“ je pri pravom okraji mince. Je to upravený návrh spoločnej strany 10, 20 a 50 centových euromincí používaný od r. 2007; pôvodný návrh bol takmer rovnaký.

Hrana mince je hrubo vrúbkovaná (40 vrúbkov). Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Vyrazených bolo viac ako 75 mil. kusov slovenských 10-centoviek.
Revidované 04.10.2012; 20.11.2013; 14.01.2016; 08.09.2017