LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 1 cent 2009 Kriváň

Obehová minca, pomedená oceľ; jeden eurocent
SK_1c.jpg
© Ľudovít Malinovský, 2012
Katal.číslo: KM#95 N#SKE1
Zloženie: oceľ pokovaná meďou
(94,35% oceľ, 5,65% meď)[2]
Hmotnosť: 2,30 g
Priemer: 16,25 mm
Hrúbka: 1,67 mm
Hrana: hladká
Farba: medená
Magnetizmus: áno
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 01.01.2009 [1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Drahomír Zobek
reverz: Luycx Luc
Popis averz: Tatranský Kriváň
reverz: Zem s Európou, Afrikou a Stredným východom
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
20090,010,050,36 0,73 190 828 * 
20100,020,060,42 0,83 130 070 * 
20110,020,070,44 0,86 120 455 * 
20120,020,100,65 1,25 110 545 * 
20130,020,060,43 0,85 126 058 * 
20140,020,060,43 0,85 126 275 * 
20150,020,070,44 0,86 123 111 * 
20160,020,060,42 0,83 128 899 * 
20170,020,070,45 0,88 120 018 **

*) Vrátane mincí v ročníkových súboroch mincí.[3]

**) Plán.


Do obehu bola slovenská 1 centová minca daná 1.1.2009.

Autorom národnej (lícnej) strany je Drahomír Zobek. Je na nej tatranský štít Kriváň, symbol zvrchovanosti slovenského národa. Pod Kriváňom je nápis „SLOVENSKO“, pod ním je rok razby. Pod rokom razby je štátny znak Slovenskej republiky. Vľavo od štátneho znaku je značka Štátnej mincovne v Kremnici „MK“ medzi dvomi razidlami. Autorova značka „Z“ je vpravo od štátneho znaku. Po obvode mince je dvanásť päťcípych hviezdičiek.

Autorom návrhu spoločnej (rubovej) strany mince je Luycx Luc. Nominálna hodnota mince je vyjadrená veľkou číslicou „1“ vľavo hore. Nápis v dvoch riadkoch „EURO CENT“ je umiestnený hore, vpravo od číslice. Nižšie umiestnené slovo „CENT“ je napísané väčšími písmenami, najväčšie je prvé písmeno „C“. V pravom dolnom kvadrante je zemeguľa, na nej je zobrazená Európa, severná polovica Afriky a západná polovica Ázie (vrátane Stredného východu). Zvýraznených je pôvodných 15 členov EÚ. Šesť jemných liniek, s dvanástimi päťcípymi hviezdičkami na koncoch pripomína vlajku EÚ. Pri pravom okraji, vpravo hore od zemegule, je autorova značka (LL). Spoločná strana mince sa v r. 2007 nezmenila na rozdiel od euromincí vyšších nominálnych hodnôt.

Hrana mince je hladká. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Do konca r. 2017 bude celkovo vyrazených viac ako 276 mil. kusov slovenských 1-centoviek.

Na Slovensku sú platné všetky 1 centové mince ostatných členov Eurozóny[4]. Hoci boli dané do obehu až v r. 2002, niektoré krajiny razili euromince už od roku 1999.

Jednocentové mince boli pôvodne zavedené, aby sa prechodom na euro neospravedlňovalo zaokrúhlenie maloobchodných cien nahor. V Belgicku, Írsku, FínskuHolandsku sú síce emitované, ale už sa v obehu prakticky nepoužívajú, hoci sú stále platné. V týchto krajinách boli prijaté také finančné pravidlá, že došlo k zastaveniu obehu 1 (aj 2) centových mincí. Pri platbe v hotovosti sa cena zaokrúhľuje na 5 centov, t. j. nevydávajú sa 1 a 2 centové mince, hoci nimi možno ešte stále platiť.

Pre udržanie drobných mincí v obehu je dôležitá voľba kovu, z ktorého sú mince vyrobené. Cena kovu by nikdy nemala byť vyššia ako nominálna hodnota mince. Hmotnosť 1 kg má cca 435 jednocentových mincí, t. j. 1 kg týchto mincí má nominálnu hodnotu 4,35 €. Cena kovu je pritom len cca 0,35 € (0,15 € oceľ a 0,20 € meď).




Revidované 04.10.2012; 19.11.2013; 13.01.2016; 04.09.2017