LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

1 cent SK 2009 - pomedená oceľ - Kriváň

Obehová minca
SK 1c.png
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#95
Zloženie: oceľ pokovaná meďou
(94,35% oceľ, 5,65% meď)
Hmotnosť: 2,30 g
Priemer: 16,25 mm
Hrúbka: 1,67 mm
Hrana: hladká
Farba: medená
Magnetizmus: áno
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 1. 1. 2009 [1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Drahomír Zobek
reverz: Luycx Luc
Popis averz: Kriváň
reverz: Zem s Európou, Afrikou a Stredným východom
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2009 0,01 0,03 0,21 0,40 1 90 828* 
2010 0,01 0,02 0,13 0,25 1 30 070* 
2011 0,01 0,02 0,11 0,20 1 20 455* 
2012 0,01 0,04 0,33 0,65 1 10 545* 
2013 0,01 0,02 0,13 0,25 1 26 058* 
2014 0,01 0,02 0,13 0,25 1 26 275* 
2015 0,01 0,02 0,11 0,20 1 22 025**

*) Vrátane mincí v ročníkových súboroch mincí.

**) Plán.

Do obehu bola slovenská 1 centová minca daná 1.1.2009.

Autorom národnej (lícnej) strany je Drahomír Zobek. Je na nej tatranský štít Kriváň, symbol zvrchovanosti slovenského národa. Pod Kriváňom je nápis „SLOVENSKO“, pod ním je rok razby. Pod rokom razby je štátny znak Slovenskej republiky. Vľavo od štátneho znaku je značka Štátnej mincovne v Kremnici „MK“ medzi dvomi razidlami. Autorova značka „Z“ je vpravo od štátneho znaku. Po obvode mince je dvanásť päťcípych hviezdičiek.

Autorom spoločnej (rubovej) strany mince je Luycx Luc. Je na nej nominálna hodnota mince vyjadrená veľkou číslicou „1“ vľavo hore a nápisom v dvoch riadkoch „EURO CENT“ umiestneným hore, vpravo od číslice. V pravom dolnom kvadrante je zemeguľa, na nej je zobrazená Európa, severná polovica Afriky a západná polovica Ázie (vrátane Stredného východu). Zvýraznených je pôvodných 15 členov EÚ. Šesť jemných liniek, s dvanástimi päťcípymi hviezdičkami na koncoch pripomína vlajku EÚ. Pri pravom okraji, vpravo hore od zemegule, je značka autora značka (LL). Táto strana mince sa v r. 2007 nezmenila, na rozdiel od euromincí vyšších nominálnych hodnôt.

Hrana mince je hladká. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Do konca r. 2015 bolo vyrazených viac ako 226 mil. kusov slovenských 1-centoviek.

Na Slovensku sú platné všetky 1 centové mince ostatných členov Eurozóny. Hoci boli dané do obehu až v r. 2002, niektoré krajiny razili euromince už od roku 1999.

Jednocentové mince boli pôvodne zavedené, aby sa prechodom na euro neospravedlňovalo zaokrúhlenie maloobchodných cien nahor. Vo Fínsku a Holandsku sú síce emitované, ale už sa v obehu prakticky nepoužívajú, hoci sú stále platné. V týchto krajinách boli prijaté také finančné pravidlá, že došlo k zastaveniu obehu 1 (aj 2) centových mincí. Pri platbe v hotovosti sa cena zaokrúhľuje na 5 centov, t. j. nevydávajú sa 1 a 2 centové mince, hoci nimi možno ešte stále platiť.

Pre udržanie drobných mincí v obehu je dôležitá voľba kovu, z ktorých sú mince vyrobené. Cena kovu by nikdy nemala byť vyššia ako nominálna hodnota mince. Hmotnosť 1 kg má cca 435 1 centových mincí, t. j. 1 kg týchto mincí má nominálnu hodnotu 4,35 €. Cena kovu je pritom len cca 0,35 € (0,15 € oceľ a 0,20 € meď).
Revidované 4.10.2012; 19.11.2013; 13.01.2016