LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 10 eur 2019 Univerzita Komenského v Bratislave

Zberateľská minca, strieborná; 100. výročie založenia
SK_10E29.jpg
Foto: NBS
Katal.číslo:
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 27.06.2019[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Patrik Kovačovský
reverz: Patrik Kovačovský
Popis averz: Slnko nad otvorenou knihou
reverz: Logo Filozofickej fakulty
Rytec: Dalibor Schmidt
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2019---23,96 R3,1  
2019---29,78107,3 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 11 000 ks.


Pri príležitosti 100. výročia 100. výročia vzniku Univerzity Komenského v Bratislave Národná banka Slovenska v júni 2019 vydala do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán mince je prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský.

Na líci zberateľskej euromince je zobrazená otvorená kniha v kompozícii s vychádzajúcim slnečným kotúčom s lúčmi, ktoré tvoria súčasť loga Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a dvoma paralelne usporiadanými krivkami v opise vychádzajúcimi z knihy. Štátny znak Slovenskej republiky je v spodnej časti mincového poľa. Názov štátu „SLOVENSKO“ a letopočet „2019“ sú v dvoch riadkoch pod otvorenou knihou. Vľavo od štátneho znaku Slovenskej republiky je označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince „10“ a vpravo od neho označenie meny „EURO“. Pri okraji zberateľskej euromince je v opise nápis „UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS“.

Na rube zberateľskej euromince sú v kompozícii zobrazené časti log Filozofickej fakulty a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spojení so symbolom paragrafu charakterizujúcim Právnickú fakultu. V opise je kompozícia doplnená nápismi „JURIDICA“, „PHILOSOPHICA“ a „MEDICA“. Pri okraji zberateľskej euromince je v opise zľava doprava nápis „UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE“. Letopočet vzniku Univerzity Komenského „1919“ je pri spodnom okraji zberateľskej euromince. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, je vľavo od letopočtu a vpravo od neho sú štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince prof. Mgr. art. Patrika Kovačovského „PK“.

Na hrane zberateľskej euromince je nápis do hĺbky „• IN UNUM VERTERE • IN UNUM VERTERE“.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 23.01.2020