LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 10 eur 2014 Jozef Murgaš

Zberateľská minca, strieborná; 150. výročie narodenia
SK_10E12.jpg
Foto: Mincovňa Kremnica
Katal.číslo: KM#133 N#SKSb18
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 20.01.2014[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ivan Řehák
reverz: Ivan Řehák
Popis averz: Anténový stožiar
reverz: Jozef Murgaš
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2014---20,00R3,4  
2014---25,00R6,3 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 15 000 ks.


Pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Murgaša v januári 2014 Národná banka Slovenska vydala do obehu strieborné zberateľské mince v nominálnej hodnote 10 eur.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán mince je akademický sochár Ivan Řehák.

Na lícnej strane zberateľskej euromince je zobrazený anténový stožiar signálu bezdrôtovej telegrafie vo Wilkes-Barre, ktorú Jozef Murgaš navrhol a pomocou nej uskutočnil prvé úspešné vysielanie. Anténový stožiar je kompozične doplnený zobrazením rádiových vĺn. Pri ľavom okraji mince je štátny znak Slovenskej republiky. V opise zľava doprava je názov štátu „SLOVENSKO“. Letopočet „2014“ je v strede mincového poľa.

Na rube zberateľskej euromince je portrét Jozefa Murgaša, ktorý je kompozične doplnený líniami naznačujúcimi zemeguľu symbolizujúcu celosvetový dosah jeho vynálezov. V spodnej časti mincového poľa je v dvoch riadkoch v opise meno a priezvisko „JOZEF MURGAŠ“. Vľavo od portrétu je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty mince „10 EURO“ a napravo od neho sú v dvoch riadkoch letopočty narodenia a úmrtia Jozefa Murgaša „1864–1929“. Autorova značka (štylizované iniciálky mena a priezviska „IŘ“) a značka Mincovne Kremnica (skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami) sú pri ľavom okraji mince.

Na hrane zberateľskej euromince je nápis do hĺbky „• PRIEKOPNÍK BEZDRÔTOVEJ TELEGRAFIE“.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 23.11.2013; 03.02.2016; 29.09.2017