LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

20 cent SK 2009 - severské zlato - Bratislavský hrad

Obehová minca
SK 20c.png
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#99
Zloženie: severské zlato
Hmotnosť: 5,74 g
Priemer: 22,25 mm
Hrúbka: 2,14 mm
Hrana: 7 zubov
Farba: zlatá
Magnetizmus: nie
Tvar: tzv. španielsky kvet
Platnosť od: 1. 1. 2009 [1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ján Černaj a Pavel Károly
reverz: Luycx Luc
Popis averz: Bratislavský hrad
reverz: Európa vľavo
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2009 0,20 0,22 0,40 0,60 1 66 602* 
2010 0,34 0,48 0,79 1,38 10 70* 
2011 0,35 0,52 0,86 1,52 10 55* 
2012 0,36 0,54 0,90 1,60 10 45* 
2013 0,39 0,60 1,02 1,84 10 28* 
2014 0,40 0,61 1,05 1,90 10 28* 
2015 0,40 0,61 1,05 1,90 10 28**

*) Vrátane mincí v ročníkových súboroch mincí.

**) Plán.

Do obehu bola slovenská 20 centová minca daná 1.1.2009.

Autormi národnej (lícnej) strany sú Ján Černaj a Pavel Károly. Je na nej Bratislavský hrad. Do motívu hradu (pod ľavou vežou) je zakomponovaný štátny znak. Vľavo od štátneho znaku je značka Štátnej mincovne v Kremnici „MK“ medzi dvomi razidlami. Vpravo od štátneho znaku (pod pravou vežou) sú značky autorov „JČ“ a „PK“. Pod strednou vežou je rok razby, pod ním je text „SLOVENSKO“. Po obvode mince je dvanásť päťcípych hviezdičiek.

Autorom spoločnej (rubovej) strany mince je Luycx Luc. Na jej ľavej strane je mapa Európy, ktorá neobsahuje Island a na pravej strane je odrezaná cez Rusko (presne v línii od Kandalakšského zálivu po Bospor; aby bol na mape Cyprus, je presunutý na západ ku Kréte; Malta je neúmerne veľká). Mapa je plochá a je v rovine s väčšinou plochy mince; more je zahĺbené. Šesť jemných liniek prerušených pri prechode mapou má na svojich koncoch v hornej a dolnej časti dvanásť päťcípych hviezd. Napravo je vyvýšeným písmom nominálna hodnota mince vyjadrená číslom „20“, pod ktorým je nápis v dvoch riadkoch „EURO CENT“; číslice sú oveľa väčšie, než slová. Autorova značka „LL“ je pri pravom okraji mince. Je to upravený návrh používaný od r. 2007, pôvodný návrh bol takmer rovnaký.

Hrana mince je hladká. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Vyrazených bolo takmer 67 mil. kusov slovenských 20-centoviek.
Revidované 4.10.2012; 20.11.2013; 14.01.2016