LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Minca

angl. coins, nem. die Münze, rus. монета

Peniaz v podobe kusu kovu (výnimočne z iného materiálu), za ktorého hmotnosť a obsah ručí štát prostredníctvom opečiatkovania, a ktorý slúži ako platidlo a obeživo.

Obehová minca

Zákonné platidlo. Jej minimálna hodnota (nominálna) je garantovaná štátom. Menší podiel mincí môže mať aj vyššiu hodnotu ako nominálnu, ak je to odôvodnené napr. osobitou kvalitou mince, osobitým balením a pod.

Pamätná minca

Zákonné platidlo, t.j. dá sa použiť ako obehová minca s nominálnou hodnotou. Ak nie je poškodená obehom, má spravidla vyššiu hodnotu (pre zberateľov a obchodníkov) ako nominálnu. Slovenské (1993-2008) pamätné mince nemajú určený termín, dokedy ich budú slovenské banky vymieňať v stanovenom konverznom kurze (1€ = 30,126 Sk).

Zberateľské mince.

Majú postavenie zákonného platidla s určitými obmedzeniami. Väčšinou štát prijíma opatrenia s cieľom odradiť od používania zberateľských mincí ako platobného prostriedku.

Obchodná minca

Minca z drahého kovu (obvykle zlatá) prvotne určená pre platby v zahraničnom obchode. Obchodné mince nie sú obvykle súčasťou menovej sústavy a nie sú ani zákonným platidlom. V bývalom Česko-Slovensku boli obchodnými mincami predvojnové svätováclavské dukáty a v 70. a 80. rokoch minulého storočia dukáty s motívmi Karola IV.

Revidované 18.03.2014