LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 10 eur 2016 Ján Jessenius

Zberateľská minca, strieborná; 450. výročie narodenia
SK_10E18.jpg
Foto: NBS
Katal.číslo: N#SKSb26
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 15.11.2016[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Mária Poldaufová
reverz: Mária Poldaufová
Popis averz: Verejná pitva
reverz: Portrét Jána Jessenia
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2016---23,00R3,05  
2016---28,00R5,45 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 11 000 ks.


Pri príležitosti 450. výročia narodenia Jána Jessenia Národná banka Slovenska v novembri 2016 vydala do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur.

Autorkou výtvarného návrhu oboch strán zberateľskej euromince je Mária Poldaufová.

Na líci zberateľskej euromince je zobrazený dobový výjav z prvej verejnej pitvy, ktorú uskutočnil Ján Jessenius v Prahe v roku 1600, v pozadí doplnený siluetou Kostola Matky Božej pred Týnom zo Staromestského námestia v Prahe. Štátny znak Slovenskej republiky je pri hornom okraji mincového poľa. Vpravo od neho je v opise názov štátu „SLOVENSKO“. Pod štátnym znakom Slovenskej republiky je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince „10 EURO“. Letopočet „2016“ je pri spodnom okraji mincového poľa. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“, umiestnená medzi dvoma razidlami, a štylizované iniciálky mena a priezviska autorky zberateľskej euromince Márie Poldaufovej „MP“ sú v ľavej spodnej časti mincového poľa.

Na rube zberateľskej euromince je vyobrazený portrét Jána Jessenia. Vpravo od portrétu je v opise meno a priezvisko „JÁN JESSENIUS“ a vľavo od neho sú v dvoch riadkoch letopočty jeho narodenia a úmrtia „1566“ a „1621“.

Na hrane mince je nápis do hĺbky „• LEKÁR – VEDEC – PRIEKOPNÍK ANATÓMIE“.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 20.11.2016; 29.09.2017