LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 10 eur 2021 Spevácky zbor slovenských učiteľov

Zberateľská minca, strieborná; 100. výročie vzniku
SK_10E37.jpg
Foto: NBS
Katal.číslo:
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 12.03.2021[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Zbyněk Fojtů
reverz: Zbyněk Fojtů
Popis averz: Logo speváckeho zboru
reverz: Notový zápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2021---27,00 R2,8  
2021---32,00 R6,5 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 11 000 ks.


Pri príležitosti 100. výročia vzniku Speváckeho zboru slovenských učiteľov Národná banka Slovenska v marci 2021 vydala do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán mince je Zbyněk Fojtů.

Na líci zberateľskej euromince je je časť loga Speváckeho zboru slovenských učiteľov, ktoré tvorí profil ženskej tváre s rozviatymi vlasmi. V pravej časti loga sa nachádzajú štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu loga, akad. soch. Mariána Polonského. V hornej časti mincového poľa je na linajkovej štruktúre štátny znak Slovenskej republiky a pod ním nápis „SLOVENSKO“. V dolnej časti mincového poľa je označenie nominálnej hodnoty „10 EURO“. Nad ním je zjednodušená silueta trenčianskeho hradu s nápisom „TRENČÍN 1921“, nad ktorou je letopočet „2021“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince ak. soch. Zbyňka Fojtů „ZF“ sú pod letopočtom.

Na rube zberateľskej euromince je v troch riadkoch notový zápis nápevu štátnej hymny Slovenskej republiky. V prvých dvoch riadkoch je na začiatku husľový kľúč. Jednotlivé noty sú vyplnené písmenami, ktoré tvoria text „SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH UČITEĽOV.“ V hornej časti mincového poľa je štylizovaná lýra. Vľavo od nej je letopočet „1921“ a vpravo letopočet „2021“.

Na hrane zberateľskej euromince je nápis do hĺbky „• DUCH NÁRODA ŽIJE V PIESNI, V ŇOM SA VZNÁŠA K VÝŠINÁM“.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 01.07.2021