LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 10 eur 2016 Juraj Turzo

Zberateľská minca, strieborná; 400. výročie úmrtia
SK_10E17.jpg
Foto: NBS
Katal.číslo: N#SKSb25
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 21.10.2016[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Peter Valach
reverz: Peter Valach
Popis averz: Juraj Turzo na koni
reverz: Portrét Juraja Turza
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2016---21,90R3,1  
2016---26,90R5,4 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 11 000 ks.


Pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Turza Národná banka Slovenska v októbri 2016 vydala do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán zberateľskej euromince je Mgr. art. Peter Valach.

Na líci zberateľskej euromince je zobrazený Juraj Turzo na koni. Za ním je dobová podoba Lietavského hradu z vtáčej perspektívy. Štátny znak Slovenskej republiky je pri pravom okraji mincového poľa. Názov štátu „SLOVENSKO“ a letopočet „2016“ sú v opise pri okraji zberateľskej euromince. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“, umiestnená medzi dvoma razidlami, je v ľavej časti mincového poľa. Pod ňou sú štylizované iniciálky mena a priezviska autora zberateľskej euromince Mgr. art. Petra Valacha „PV“.

Na rube zberateľskej euromince je zobrazený portrét Juraja Turza, ktorý je v pravej časti mincového poľa doplnený výtvarnými prvkami z jeho historického erbu. Pri okraji zberateľskej euromince je v opise meno a priezvisko „JURAJ TURZO“. Pod menom je rok narodenia Juraja Turza „1567“ a pod priezviskom rok jeho úmrtia „1616“. Označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince „10 EURO“ je v dvoch riadkoch v ľavej spodnej časti mincového poľa.

Na hrane mince je nápis do hĺbky „• VIVIT POST FUNERA VIRTUS“.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 20.11.2016; 29.09.2017