LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Peter Valach

* 07.10.1967, Nová Baňa[2]

Slovenský sochár, medailér.

Štúdium:

Predseda Spolku výtvarníkov Slovenska, člen komisie pre vojenskú symboliku a heraldiku pri Ministerstve obrany Slovenskej republiky. Žije a pracuje v Bratislave[4].

Venuje sa figuratívnemu sochárstvu, vychádzajúcemu z národnej tradície drotárstva, kresbe, medailérstvu a návrhom mincí. Jeho bronzové figurálne plastiky vlastnia galérie a súkromní zberatelia.[3]

Ako značku autora na minciach použil štylizované iniciálky svojho mena a priezviska „PV“[1].


Mince:Revidované 22.11.2013; 22.11.2016