LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Peter Valach

* 07.10.1967, Nová Baňa[2]

Slovenský sochár, medailér.

Štúdium:

Predseda Spolku výtvarníkov Slovenska, člen komisie pre vojenskú symboliku a heraldiku pri Ministerstve obrany Slovenskej republiky. Žije a pracuje v Bratislave[4].

Venuje sa figuratívnemu sochárstvu, vychádzajúcemu z národnej tradície drotárstva, kresbe, medailérstvu a návrhom mincí. Jeho bronzové figurálne plastiky vlastnia galérie a súkromní zberatelia.[3]

Ako značku autora na minciach použil štylizované iniciálky svojho mena a priezviska „PV“[1].


Mince:

Referencie
 1. Oznámenie NBS č. 95/2010 Z. z., o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Martina Kukučína.
 2. Valach Peter. In: Informační systém abART [online]. Kostelec nad Černými Lesy: Archiv výtvarného umění, o.s., 2005-2006 [cit. 2016-11-21]. Dostupné z: http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?Fprijmeni=Valach&Fjmeno=Peter.
 3. Prispievatelia Wikimedia Foundation. Category:Peter Valach. [online]. Wikimedia Foundation, 29.05.2016 [cit. 2016-11-22]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Peter_Valach.
 4. Bednáriková, Eva. Neviem si predstaviť Čumila v Prahe. In: Slovo [online]. Bratislava: Občianske združenie Klub Nového slova, 23.01.2009 [cit. 2016-11-22]. Dostupné z: http://www.noveslovo.sk/c/11548/Neviem_si_predstavit_Cumila_v_Prahe.
 5. Oznámenie NBS č. 13/2011 Z. z., o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 900. výročia vzniku zoborských listín.
 6. Oznámenie NBS č. 250/2016 Z. z., o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Turza.
 7. Oznámenie NBS č. 68/2019 Z. z., o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika.
 8. Oznámenie NBS č. 285/2019 Z. z., o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia vymenovania Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa.
 9. Oznámenie NBS č. 416/2019 Z. z., o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenského národného divadla.
 10. Oznámenie NBS č. 220/2020 Z. z., o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Štefana Baniča.
 11. Oznámenie NBS č. 221/2020 Z. z., o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
 12. Oznámenie NBS č. 305/2020 Z. z., o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Janka Matúšku.


Revidované 22.11.2013; 22.11.2016; 17.01.2020; 10.04.2020; 22.03.2021; 01.07.2021