LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Otakar Španiel

* 13.06.1881, Jaroměř - † 15.02.1955, Praha

Významný český sochár, rezbár, medailér, profesor na UMPRUM a AVU.

Učil sa na odbornej ryteckej škola v Jablonci nad Nisou. V roku 1901 absolvoval medailérsku školu viedenskej Akadémie u prof. Jozefa Tautenhayna a v rokoch 1902 až 1904 pokračoval v štúdiu na AVU v Prahe pod vedením J. V. Myslbeka. Svoje výtvarné vzdelanie zavŕšil v Paríži, kde bol žiakom Alexandre Charpentier. Význam pre jeho tvorbu malo aj priateľstvo s Antoineom Bourdelle.

V roku 1917 sa stal profesorom na Umelecko-priemyselnej škole v Prahe a od roku 1919 bol profesorom na AVU; v roku 1927 sa stal členom Českej akadémie vied a umení.

V rokoch 1902–1949 bol členem Spolku výtvarných umelcov Mánes.

Medzi jeho diela patria busty, pomníky ale najmä medaily a mince.

Autorova značka je „Š“, „OŠ“ alebo „O. Španiel“.


Autor mincí:

K 100. výročiu narodenia Otakara Španiela bola v r. 1981 vydaná strieborná pamätná minca 100 Kčs.


Revidované 24.5.2012; 9.5.2013; 02.12.2013