LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Michal Vitanovský

* 03.05.1946, Klatovy[2]

Český akademický sochár, medailér, typograf.

Štúdium:

Ako značku autora používa na minciach iniciály svojho mena „M“ a priezviska „V“ umiestnené nad sebou a spojené do tvaru štylizovaného srdca.

Mince:

Revidované 24.05.2012; 02.12.2013; 16.11.2016