LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Cena mince


Cena mince sa skladá z troch častí:


Trhová cena mince je najvyššia cena z vyššie uvedených cien, ktorá to je sa časom môže meniť.

Nominálna hodnota má význam, len ak je minca ešte platná. Je uvedená na minci, stačí si ju prečítať. Je to peňažná hodnota, ktorú daná minca predstavuje a garantuje ju štát.

Hodnota materiálu sa časom mení. Pri vydaní mince býva hodnota materiálu nižšia ako nominálna hodnota mince. V dôsledku zmeny ceny kovov sa stáva, že časom je cena materiálu mince vyššia ako jej nominálna hodnota. Na určenie hodnoty materiálu mince potrebujeme poznať zloženie mince, jej hmotnosť a trhové ceny kovov. Tie sa dajú zistiť napríklad na stránkach www.kitco.com.

Numizmatická hodnota mince sa určuje ťažko. Nie sú totiž dôležité ceny v katalógoch, záleží len na tom, akú cenu sú ochotní zaplatiť kupujúci. Treba si však uvedomiť, že numizmatickú cenu zásadným spôsobom ovplyvňuje najmä rarita a potom kvalita mince.Referencie
  1. Sberatel.com. [cit. 2013-04-20].
    Dostupné z: http://www.sberatel.com/mince/kolik_za.


Revidované 20.4.2013