LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

About Uncirculated

angl. AU - About(Almost) Uncirculated, nem. - Fast unzirkuliert (-unz),

Stupeň zachovalosti mince.
V rovnakom význame sa niekedy používa aj „Almost Uncirculated“.

Minca, ktorá takmer neobehovala.
Tento stupeň zachovalosti mince sa na Slovensku a v Čechách označuje ako „0“.

Minca, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako keby nikdy nebola v obehu. Pri podrobnejšom prezretí (lupou) na nej možno nájsť stopy obehu. Drobné stopy po styku s inými mincami budú určite viditeľné na najvyšších bodoch reliéfu a pravdepodobne sú pozorovateľné aj na obrube a ostatných častiach mince.


Pozri aj v článku: „Kvalita mince“.Revidované 27.04.2013; 18.03.2014