LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Raritní československá mince 25 h 1932

Radek Havel, 21.05.2014


Ve sbírkách československých mincí se velmi vzácně vyskytuje varianta mince 25 h vzor 1933 s letopočtem ražby 1932. Jaký je původ této rarity?

V první polovině roku 1932 se začalo diskutovat nad rozšířením naší soustavy kovových platidel o 25 hal. minci, která by vyřešila trvalý nedostatek 5 hal. mosazných mincí, jejichž ražba byla navíc ztrátová.

Tento krok však bylo třeba zakotvit zákonem, který by definoval technické parametry mince. Po prvotních úvahách, že by se 25 hal. mince razila z mosazi CuZn(92/8), se záhy dospělo k závěru, že použitý materiál bude CuNi(80/20). Dne 7. května 1932 odcházejí na ministerstvo financí z mincovny čtyři zkušební odražky o průměrech 20 a 21 mm, s jemným a hrubým vroubkováním. Po jejich posouzení se rozhodlo, že realizovaný průměr bude 21 mm. Dne 21. května 1932 posílá mincovna ministerstvu dalších osm odražků (20 h, 25 h50 h) - 25 hal. o průměrech 21 mm s hrubým rýhováním a s jemným rýhováním. Posuzovací komise zvolila hrubé rýhování a ihned vzniká vládní návrh, který určuje, že 25 hal. mince se budou razit z CuNi(80/20) o průměru 21 mm a hrubým rýhováním. Tento vládní návrh byl posléze realizován zákonem č. 94/1932 Sb. ze dne 9. června 1932.

Tyto základní podmínky dostal jako podklad pro vytvoření podob aversu a reversu 25 hal. mince Otakar Španiel, celkový honorář činil 12 000,- Kč. Dne 8. srpna 1932 Otakar Španiel telefonicky oznámil ministerstvu, že odlitky modelů jsou hotovy a že již byly odeslány do mincovny. Ministerstvo neprodleně vybídlo mincovnu, aby zhotovila pokusné ražby (aby umělci mohl být vyplacen honorář). Mincovna předložila celkem šest pokusných ražeb s komentářem, že dřívější odražky vytvořené mincovnou, pro posouzení technických parametrů, byly vzhlednější. Proto byla umělci vyplacena pouze záloha a bylo mu sděleno, aby své návrhy přepracoval. Dne 8. října 1932 prof. Španiel předkládá pozměněné modely. Mincovna opět zhotovila pokusné ražby a to jak s hrubým, tak jemným rýhováním. Dne 27. října 1932 odešly z mincovny požadované odražky, které byly označeny římskými číslicemi III a IV. Mincovna opět vyjadřuje svůj názor, že jejich prvotní návrh, vytvořený prvním rytcem kremnické mincovny A. Hámem, který použil na avers lva z 1 Kč mince a na revers opis z této jednokorunové mince, by lépe vyhovoval svému účelu. Ministerstvo financí v Praze rozhodlo dne 8. listopadu 1932, že pětadvacetníky se budou razit dle vzoru IV – hrubé rýhování.

V tento den zároveň ministerstvo financí odesílá ministerstvu vnitra odražek na posouzení po stránce heraldické. Mincovně bylo uloženo vykonat veškeré přípravy pro sériovou ražbu. Dne 15. listopadu 1932 obdrželo ministerstvo financí od ministerstva vnitra výtky ke ztvárnění lva na lícní straně mince a žádalo nápravu. Jednou ze tří výtek bylo, že kříž patriarší ve slovenském znaku na prsou lva se nemá dotýkat horního okraje štítku. Po diskuzi mezi ministerstvy zůstalo jen u této jedné výtky s tím, že se uloží internímu rytci mincovny, aby tento poklesek dodatečně opravil rydlem na matrici – nástroji, ze kterého se následně zatlačením vyrábí punza, ze které se pak množí razidla pro velkoobjemovou ražbu. Toto bylo uloženo mincovně dne 7. prosince 1932. Mincovna tuto opravu provedla a dne 14. prosince 1932 předkládá definitivní podobu, a zároveň opětovně i svůj protinávrh, který ministerstvo již několikrát zamítlo. Ani tentokrát tomu nebylo jinak a ministerstvo financí rozhoduje o modelu O. Španiela s provedenou úpravou. Oběhové mince se začaly razit již s letopočtem 1933 a to od 2. ledna 1933.

Mezi sběrateli jsou „rozšířeny“ varianty 25 h 1932, kde se kříž dotýká horního okraje štítku. Mincovna patrně provedla, v rámci přípravných prací, nultou sérii a velmi omezené množství se dostalo mimo mincovnu. Oficiálně měly být všechny pokusné ražby zdemonetizovány dne 19. prosince 1932. Dochovalo se i několik kusů protinávrhu mincovny a to v nepatrně odlišných variantách (průměr cca 21,0 mm a průměr cca 21,3 mm). Definitivní nástroje na výrobu razicích kruhů se od těch přípravných lišily a to způsobilo tyto odchylky v průměru. Nedochovaly se však odražky dle prvních modelů O. Španiela a také není znám definitivní odražek, kde se kříž již nedotýká horní části štítku. Ministerstvu byly odeslány tři odražky a také v depozitu v mincovně existuje punza této podoby aversu, jako jediný nástroj k 25 h s úplným letopočtem 1932. Při pátrání po této minci však musíme dávat velký pozor na rytecky upravené 25 h z roku 1933, kde padělatelé zručně odstraní poslední číslici „3“ v letopočtu a nahradí jí číslicí „2“. Ano, finální vzorový odražek 25 h 1932 se liší od běžného ročníku 1933 pouze touto jednou číslicí.Podrobnější informace, nejen o této minci, naleznete v knize RARITNÍ ČESKOSLOVENSKÉ OBĚŽNÉ MINCE. Distribuce AUREA Numismatika s.r.o, Korunní 73, 130 00 Praha 3, Ing. Roman Veselý tel. 604 273 741, e-mail: aukce@aurea.cz. Autor knihy: Ing. Radek Havel, e-mail: radkuv@seznam.cz.

CSR1 25h 1933.jpg Obr. 1: 25h 1932, vzor 1933 – kříž ve slovenském znaku dotýkající se horní části štítu, průměr cca 21,3 mm

CSR1 25h 1933v.jpg Obr. 2: 25h 1932 – hrubé vroubky a hrubý perlovec, průměr cca 21,0 mm; protinávrh mincovny
Revidované 22.05.2014