LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Mosadz

čes. mosaz, angl. brass, nem. Messing, rus.латунь

Mosadz je zliatina medi so zinkom a prípadne ďalšími prvkami s menším podielom.

Jednoduchá (dvojzložková) mosadz obsahuje len dva prvky: meď a zinok (5 až 40%). Dvojzložková mosadz s vysokým obsahom medi (viac ako 80%) sa nazýva tombak. Viaczložkové (zvláštne, legované) mosadze obsahujú okrem medi a zinku aj prísady iných prvkov napr. cín, nikel, olovo, mangán, železo, hliník, kremík, ...

Mosadz sa používala už v staroveku mnoho storočí pred objavením zinku ako samostatného prvku. Niektoré predmety z doby bronzovej obsahujú zinok len v dôsledku náhodného výskytu zinku v medenej rude. Najstaršie ojedinelé nálezy zliatiny medizinku sú z piateho tisícročia pred Kr. v Číne, z tretieho tisícročia pred Kr. v oblasti Egejského mora, Iraku, Spojených arabských emirátov, Turkmenistanu, Gruzínska a z druhého tisícročia pred Kr. z Indie, Uzbekistanu, Iránu, Sýrie, Iraku, Izraela, ... Zloženie týchto mosadzí je veľmi variabilné a pravdepodobne ide o „prirodzené“ mosadze. V prvom tisícročí pred Kr. už existovala úmyselná výroba mosadze.

V prvom storočí pred Kr. bola mosadz použitá na výrobu niektorých mincí vo Frýgii a Bitýnii. Po menovej reforme cisára Augusta sa po r. 23 pred Kr. z mosadze razili rímske mince sestercius (1/4 denár) a dupondius (1/8 denár).

Vďaka fyzikálnym a chemickým vlastnostiam sa aj dnes mosadz používa v mnohých priemyselných odvetviach, v šperkárstve a na výrobu mincí.

Mosadzné mince platné na území Slovenska po r. 1918:Referencie
  1. Wikipédia: Brass, [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Brass
  2. Wikipédia: Sestertius, [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Sestertius
  3. Wikipédia: Dupondius, [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Dupondius
  4. Wikipédia: Zinc, [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Zinc
  5. Wikipédia: Zinek, [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zinek


Revidované 24.05.2012; 19.04.2014