LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Razobný lesk

čes. ražební lesk (RL), angl. Uncirculated (UNC), nem. Unzirkuliert (UNZ), fr. Splendide (SPL).

Stupeň kvality mince.
Kvalitne vyrobená a obojstranne dokonale zachovalá minca, na ktorej nie sú žiadne známky obehu.

Minca s takýmto stupňom zachovalosti sa na Slovensku a v Čechách označuje ako minca v razobnom lesku, používa sa skratka „RL“.

Všetky detaily na minci sú zachovalé a ostré, dobre viditeľné. Na minci nie sú pozorovateľné (ani pod lupou) žiadne stopy po styku s inými mincami, otlačky po dotyku rukou ani iné známky obehu alebo poškodenia.

Takýto stupeň zachovalosti majú len mince, ktoré neboli v obehu. Je nepravdepodobné, že minca stiahnutá z obehu splní vysoké nároky kladené na zachovalosť UNC. Dokonca aj mince, ktoré neboli v obehu, nemusia tieto nároky spĺňať. Mince sa môžu poškodiť už v mincovni pri automatickom vyhadzovaní mincí od raziaceho stroja, balení alebo preprave. Na minci v zachovalosti UNC nesmú byť žiadne stopy po styku s inými mincami, teda ani škrabance a iné defekty vzniklé padaním mincí cez seba. Aby mali mince razené pre zberateľov zachovalosť UNC, odoberajú sa od razidiel ručne alebo odoberacím zariadením, ktoré mince nepoškodí. Po vyrazení sa mince ukladajú a balia tak, aby sa znížilo riziko poškodenia. Rukou sa takýchto mincí možno dotýkať len v ochranných rukaviciach.

Mince z mincových sád by mali mať zachovalosť UNC. V tejto zachovalosti možno občas nájsť mince aj v originálnych rolkách z banky. Mince dodávané v sáčkoch majú s veľkou pravdepodobnosťou iba zachovalosť AU.

Často sa zamieňa za AU. Niekedy sa zo zachovalosti UNC vyčleňujú dokonale zachovalé mince ale s vyššou kvalitou vyhotovenia označované ako BU (briliant uncirculated).


Pozri aj v článku: „Kvalita mince“.Revidované 27.04.2013; 18.03.2014; 18.7.2014