LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Motto


Je to časť textu v opise mince.
Je to fráza alebo skupina slov, ktorá vyjadruje motiváciu alebo zámer člověka či skupiny lidí. Môže to byť heslo, citát a pod.Revidované 24.5.2012