LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Gejza Angyal

* 24.12.1888, Kremnica     † 23.9.1956, Kremnica

Slovenský maliar a grafik, významný predstaviteľ secesného expresionizmu.

Štúdium:

Od roku 1914 pôsobil ako profesor na Štátnej kovorobnej priemyselnej škole v Banskej Bystrici. Od roku 1919 žil a pôsobil ako výtvarník v slobodnom povolaní v Kremnici.

Bol čestným členom Société nationale des Beaux-Arts v Paríži, členom Maďarskej spoločnosti pre vedu, literatúru a umenie, Jednoty výtvarných umelcov Slovenska, bratislavského Kunstvereinu, Syndikátu výtvarných umelcov v Prahe a košickej Kazinczyho spoločnosti.

Jeho diela sú v SNG v Bratislave, v Národnej galérii v Prahe, v Múzeu výtvarného umenia v Budapešti, v krajských galériách a múzeách.

Mince:

Vynikol ako grafik. Známe sú jeho cykly veľkorozmerných leptov z práce garbiarov (1911) a baníkov (1920). Vo svojich grafikách a v maliarskych kompozíciách oslavoval najmä prácu človeka, ale medzi námety, ktorým sa venoval, patrili aj staré banskobystrické dvory, postavy na jarmokoch, krajina v okolí Kremnice, ...

Kresby, skice, olejomaľby:

Revidované 24.05.2012; 12.05.2013; 08.03.2016