LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Nárožie hrany


Čiara po obvode mince, ktorá vznikne ako priesečník hrany a obruby mince.

Minca má dve nárožia hrany, jedno je po obvode licnej, druhé po obvode rubovej strany mince.Revidované 24.5.2012