LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Železo

lat. ferrum, angl. iron, nem. Eisen, rus. железо

Chemický prvok so značkou Fe a protónovým číslom 26.

Vlastnosti
Atómová hmotnosť 55,845 g/mol
Elektrónová konfigurácia [Ar]3d64s2
Hustota 7,86 kg/liter
Teplota topenia 1538°C
Magnetizmus feromagnetické
Je to lesklosivý, nie veľmi tvrdý, neušľachtilý kov. Kompaktné železo reaguje so suchým vzduchom až nad teplotou 150°C. Vo veľmi jemne rozptýlenom stave je pyroforické. Na vlhkom vzduchu hrdzavie. Železo je známe už od prehistorickej doby (doba železná). V zemskej kôre sa takmer vždy nachádza vo forme zlúčenín. Zemské jadro je však zväčša zo železa. Technické železo nie je čisté, vždy obsahuje prímesy uhlíka a mnoho iných prvkov (kremík, mangán, fosfor,...), ktoré určujú jeho vlastnosti.
Železo je ešte stále asi najdôležitejší kov pre našu civilizáciu. Železná zliatina s obsahom uhlíka väčším ako 2,14% sa nazýva liatina. Je pomerne tvrdá ale krehká, je vhodná na výrobu odliatkov. Znížením obsahu uhlíka v zliatine sa získa oceľ, ktorá je omnoho lepšie opracovateľná (je kujná, ohybná, ...) ako liatina. Pridaním iných kovov (mangán, chróm, vanád, wolfrám, kobalt, ...) sa upravujú mechanické a chemické vlastnosti ocele.

Na výrobu mincí sa používa galvanicky pokovená nízkouhlíková oceľ. Na galvanické pokovenie sa používajú rôzne kovy, napr. nikel alebo zliatiny medi.

Využitie železa na výrobu mincí platných na území Slovenska, Čiech a Moravy po r. 1918:Revidované 11.9.2012