LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 20 h 1940 Nitriansky hrad

Obehová minca, mosadzný dvadsaťhaliernik
SR1_20h_1940.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#4 N#26 BJ#21
Zloženie: Cu 92% Zn 8%
Hmotnosť: 2,5 g
Priemer: 18 mm
Hrúbka: 1,1 mm
Hrana: hladká
Farba: medenočervená až bronzovohnedá
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 15.5.1940 [1, 2, 3]
do: 31.7.1943 [4]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Anton Hám, Andrej Peter
reverz: Anton Hám, Andrej Peter
Popis averz: Názov a znak SR, rok
reverz: Nitriansky hrad, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1940  2,6  3,9  7,8 - - 10 972
1941  7,8 13,- 39,- - -  4 028
1942 19,5 39,- 78,- - - ?

Mosadzné dvadsaťhalierniky začala mincovňa v Kremnici raziť v roku 1940. Do obehu sa dostali v máji 1940.

Autormi návrhu mince sú Anton Hám a Andrej Peter.

Na lícnej strane je štátny znak Slovenskej republiky. Pod znakom a po jeho stranách sú skrížené dve lipové vetvičky. V opise do kruhu je text „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Pod znakom je rok razby. Pred a za rokom je bodka.

Na rubovej strane je pohľad na Nitriansky hrad na skalnatom vrchu osvietený lúčmi. Svah vrchu prekrývajú číslice „20“ udávajúce hodnotu mince. V opise pri dolnom okraji je text „HALIEROV“.

Hrana mince je hladká. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Mosadzné dvadsaťhalierniky boli nahradené hliníkovými.

V Slovenskej republike dočasne platili aj mosadzné dvadsaťhalierniky razené v ČSR [5] .
Revidované 4.10.2012