LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

5 Cent Grécko 2002 - pomedená oceľ - cisternová loď

Obehová minca
EL 5c.gif
Foto: ECB
Katal.číslo: KM#183
Zloženie: oceľ pokovaná meďou
(94,35% oceľ, 5,65% meď)
Hmotnosť: 3,92 g
Priemer: 21,25 mm
Hrúbka: 1,67 mm
Hrana: hladká
Farba: medená
Magnetizmus: áno
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 01.01.2002 [1]
do:
Mincovňa: Atény, Paríž
Autor averz: George Stamatopoulos
reverz: Luycx Luc
Popis averz: Cisternová loď
reverz: Zem s Európou, Afrikou a Stredným východom
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2002  1,01 210 940
2002F 1,61 90 000
2003  3,86 651
2004  3,28 220
2005  1,52 950
2006  1,04 49 950
2007  1,67 55 006
2008  1,11 50 001
2009  0,69 37 975
2010  0,63 4 975
2011  0,76 33 965
2012  0,92 4 978
2013 

F - mince razené vo Francúzsku


Prvé grécke päťcentové mince boli dané do obehu v januári 2002. Väčšina bola razená v Aténach, časť vo Francúzsku.

Autorom návrhu národnej strany mince je George Stamatopoulos. Na minci je znázornený moderný tanker ako symbol novátorského ducha gréckeho lodiarstva. Nad tankerom je nominálna hodnota mince vyjadrená číslicou „5“ a textom „ΛΕΠΤΑ“ (cent), pod ktorým je rok razby. Značka mincovne (štylizovaný acanthus) je vľavo dolu. Značka autora (štylizované písmená „ΓΣ“) je vľavo na zadnej časti tankera.

Po vonkajšom obvode mince je zobrazených dvanásť hviezd európskej vlajky.

Autorom návrhu spoločnej (rubovej) strany mince je Luycx Luc. Nominálna hodnota mince je vyjadrená veľkou číslicou „5“ vľavo hore. Nápis v dvoch riadkoch „EURO CENT“ je umiestnený hore, vpravo od číslice. Nižšie umiestnené slovo „CENT“ je napísané väčšími písmenami, najväčšie je prvé písmeno „C“. V pravom dolnom kvadrante je zemeguľa, na nej je zobrazená Európa, severná polovica Afriky a západná polovica Ázie (vrátane Stredného východu). Zvýraznených je pôvodných 15 členov EÚ. Šesť jemných liniek, s dvanástimi päťcípymi hviezdičkami na koncoch pripomína vlajku EÚ. Pri pravom okraji, vpravo hore od zemegule, je autorova značka (LL).

Spoločná strana mince sa v r. 2007 nezmenila na rozdiel od euromincí vyšších nominálnych hodnôt.

Hrana mince je hladká. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Časť mincí z roku 2002 bola razená vo Francúzsku; tieto mince majú písmeno „F“ vo hviezde vpravo od označenia nominálnej hodnoty.
Revidované 4.10.2012; 29.12.2013