LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

20 Cent Grécko 2002 - severské zlato - Ioannis Capodistrias

Obehová minca
EL 20c.gif
Foto: ECB
Katal.číslo: KM#185
Zloženie: severské zlato
Hmotnosť: 5,74 g
Priemer: 22,25 mm
Hrúbka: 2,14 mm
Hrana: 7 zubov
Farba: zlatá
Magnetizmus: nie
Tvar: tzv. španielsky kvet
Platnosť od: 01.01.2002 [1]
do:
Mincovňa: Atény, Madrid
Autor averz: George Stamatopoulos
reverz: Luycx Luc
Popis averz: Ioannis Capodistrias
reverz: Európa vľavo
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2002 1,24 208 940
2002E 2,03 120 000
2003 2,74 701
2004 3,32 470
2005 2,07 950
2006 2,12 950

E - mince razené v Španielsku


Prvé grécke dvadsaťcentové mince boli dané do obehu v januári 2002. Väčšina bola razená v Aténach, časť v Španielsku.

Autorom návrhu národnej strany mince je George Stamatopoulos. Na minci je zobrazený Ioannis Capodistrias (1776 - 1831), popredný národný a európsky politik a diplomat, ktorý sa stal prvým guvernérom Grécka (1830 - 1831) po skončení gréckeho boja za nezávislosť (1821 - 1827). Pod portrétom je nápis „Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ“. Vpravo od portrétu je nominálna hodnota mince vyjadrená číslom „20“, pod ktorým je text „ΛΕΠΤΑ“ (cent). Vľavo od portrétu je rok razby. Na dním značka mincovne (štylizovaný acanthus). Značka autora (štylizované písmená „ΓΣ“) je vľavo dolu.

Po vonkajšom obvode mince je zobrazených dvanásť hviezd európskej vlajky.

Autorom návrhu spoločnej (rubovej) strany mince je Luycx Luc. Na pravej časti mince je jej nominálna hodnota vyjadrená číslom „20“. Pod číslom sú horizontálne zobrazené slová „EURO CENT“, pričom druhé z nich je umiestnené pod prvým. Slovo „CENT“ je napísané väčšími písmenami a s ešte väčším písmenom „C“. Najväčšie sú číslice. Medzi vrchnou a spodnou ľavou časťou spoločnej strany mince je šesť vertikálnych čiar. Čiary prekrýva 12 hviezd, po jednej tesne pred oboma koncami každej z týchto čiar. Strednú a hornú časť týchto čiar prekrýva zobrazenie európskeho kontinentu. Zobrazené sú len členské štáty EÚ. Každý štát je zobrazený oddelene od ostatných, preto má Európa vzhľad súostrovia. Iniciálky rytca „LL“ sú zobrazené medzi číslicou a pravým okrajom mince.

Hrana mince je hladká so 7 zubami. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Časť mincí z roku 2002 bola razená v Španielsku; tieto mince majú písmeno „E“ vo hviezde vľavo dolu pod rokom razby.
Revidované 4.10.2012; 31.12.2013