LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

10 Cent Grécko 2002 - severské zlato - Rigas-Fereos

Obehová minca
EL 10c.gif
Foto: ECB
Katal.číslo: KM#184
Zloženie: severské zlato
Hmotnosť: 4,10 g
Priemer: 19,75 mm
Hrúbka: 1,93 mm
Hrana: hrubé vrúbkovanie (40)
Farba: zlatá
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 01.01.2002 [1]
do:
Mincovňa: Atény, Paríž
Autor averz: George Stamatopoulos
reverz: Luycx Luc
Popis averz: Rigas-Fereos (Velestinlis)
reverz: Európa vľavo
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2002  1,00 138 940
2002F 1,92 100 000
2003  2,50 501
2004  1,66 9 970
2005  1,43 24 950
2006  1,40 44 950

F - mince razené vo Francúzsku


Prvé grécke desaťcentové mince boli dané do obehu v januári 2002. Väčšina bola razená v Aténach, časť vo Francúzsku.

Autorom návrhu národnej strany mince je George Stamatopoulos. Na minci je zobrazený Rigas Fereos (Velestinlis) (1757 - 1798), popredný predstaviteľ gréckeho osvieteneckého hnutia. Presadzoval myšlienku oslobodenia Balkánu spod nadvlády Osmanskej ríše. Pod portrétom je nápis „ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ“. Vpravo od portrétu je nominálna hodnota mince vyjadrená číslom „10“, pod ktorým je text „ΛΕΠΤΑ“ (cent). Vľavo od portrétu je rok razby. Značka mincovne je vpravo hore, nad číslicou „1“. Značka autora (štylizované písmená „ΓΣ“) je vľavo dolu.

Po vonkajšom obvode mince je zobrazených dvanásť hviezd európskej vlajky.

Autorom návrhu spoločnej (rubovej) strany mince je Luycx Luc. Na pravej časti mince je jej nominálna hodnota vyjadrená číslom „10“. Pod číslom sú horizontálne zobrazené slová „EURO CENT“, pričom druhé z nich je umiestnené pod prvým. Slovo „CENT“ je napísané väčšími písmenami a s ešte väčším písmenom „C“. Najväčšie sú číslice. Medzi vrchnou a spodnou ľavou časťou spoločnej strany mince je šesť vertikálnych čiar. Čiary prekrýva 12 hviezd, po jednej tesne pred oboma koncami každej z týchto čiar. Strednú a hornú časť týchto čiar prekrýva zobrazenie európskeho kontinentu. Zobrazené sú len členské štáty EÚ. Každý štát je zobrazený oddelene od ostatných, preto má Európa vzhľad súostrovia. Iniciálky rytca „LL“ sú zobrazené medzi číslicou a pravým okrajom mince.

Hrana mince je hrubo vrúbkovaná (40 vrúbkov). Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Časť mincí z roku 2002 bola razená vo Francúzsku; tieto mince majú písmeno „F“ vo hviezde vľavo dolu pod rokom razby.
Revidované 4.10.2012; 31.12.2013