LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

50 Cent Greécko 2002 - severské zlato - Eleytherios Venizelos

Obehová minca
EL 50c.gif
Foto: ECB
Katal.číslo: KM#186
Zloženie: severské zlato
Hmotnosť: 7,80 g
Priemer: 24,25 mm
Hrúbka: 2,38 mm
Hrana: hrubé vrúbkovanie (50)
Farba: zlatá
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 01.01.2002 [1]
do:
Mincovňa: Atény, Paríž
Autor averz: George Stamatopoulos
reverz: Luycx Luc
Popis averz: Eleytherios Venizelos
reverz: Európa vľavo
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2002  2,07 92 940
2002F 2,69 70 000
2003  3,43 601
2004  3,70 470
2005  2,69 950
2006  2,62 950

F - mince razené vo Francúzsku


Prvé grécke päťdesiatcentové mince boli dané do obehu v januári 2002. Väčšina bola razená v Aténach, časť vo Francúzsku.

Autorom návrhu národnej strany mince je George Stamatopoulos. Na minci je Eleftherios Venizelos (1864 - 1936), jedna z najznámejších postáv gréckej politickej scény. Bol priekopníkom sociálnych reforiem, uznávaným diplomatom a kľúčovou postavou v modernizácii gréckeho štátu a oslobodení severného Grécka a Egejských ostrovov. Vľavo od portrétu je nominálna hodnota mince vyjadrená číslom „50“, pod ktorým je gréckym písmom názov peňažnej jednotky „ΛΕΠΤΑ“ (centov). Vľavo dolu je rok razby. Značka mincovne (štylizovaný acanthus) je vpravo od portrétu. Značka autora (štylizované písmená „ΓΣ“) je vľavo dolu.

Po vonkajšom obvode mince je zobrazených dvanásť hviezd európskej vlajky.

Autorom návrhu spoločnej (rubovej) strany mince je Luycx Luc. Na pravej časti mince je jej nominálna hodnota vyjadrená číslom „50“. Pod číslom sú horizontálne zobrazené slová „EURO CENT“, pričom druhé z nich je umiestnené pod prvým. Slovo „CENT“ je napísané väčšími písmenami a s ešte väčším písmenom „C“. Najväčšie sú číslice. Medzi vrchnou a spodnou ľavou časťou spoločnej strany mince je šesť vertikálnych čiar. Čiary prekrýva 12 hviezd, po jednej tesne pred oboma koncami každej z týchto čiar. Strednú a hornú časť týchto čiar prekrýva zobrazenie európskeho kontinentu. Zobrazené sú len členské štáty EÚ. Každý štát je zobrazený oddelene od ostatných, preto má Európa vzhľad súostrovia. Iniciálky rytca „LL“ sú zobrazené medzi číslicou a pravým okrajom mince.

Hrana mince je hrubo vrúbkovaná (50 vrúbkov). Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Časť mincí z roku 2002 bola razená vo Francúzsku; tieto mince majú písmeno „F“ vo hviezde vľavo dolu (na ôsmej hodine).
Revidované 04.10.2012; 01.01.2014