LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

20 Cent Fínsko 1999 - severské zlato - heraldický lev

Obehová minca
FI 20c.gif
Foto: ECB
Katal.číslo: KM#102
Zloženie: severské zlato
Hmotnosť: 5,74 g
Priemer: 22,25 mm
Hrúbka: 2,14 mm
Hrana: 7 zubov
Farba: zlatá
Magnetizmus: nie
Tvar: tzv. španielsky kvet
Platnosť od: 01.01.2002 [1]
do:
Mincovňa: Helsinky
Autor averz: Heikki Häiväoja
reverz: Luycx Luc
Popis averz: Heraldický lev
reverz: Európa vľavo
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1999 2,00 42 260
2000 9,93 410
2001 1,73 121 673
2002 2,80 100 612
2003 4,00 543
2004 2,62 506
2005 1,76 719
2006 1,73 924

Prvé fínske dvadsaťcentové mince boli dané do obehu v januári 2002. Mince boli razené už od r. 1999, preto existujú aj ročníky 1999 až 2001.

Autorom návrhu národnej (lícnej) strany mince je Heikki Häiväoja. V strede mince je heraldický lev ako reprodukcia autorovho návrhu. Rok razby je vľavo pod ľavou prednou labou leva. Po vonkajšom obvode mince je zobrazených dvanásť hviezd európskej vlajky. Pod rukoväťou meča, ktorý je pod nohami leva, je značka riaditeľa mincovne (Raimo Makkonen) „M“.

Autorom návrhu spoločnej (rubovej) strany mince je Luycx Luc. Na pravej časti mince je jej nominálna hodnota vyjadrená číslom „20“. Pod číslom sú horizontálne zobrazené slová „EURO CENT“, pričom druhé z nich je umiestnené pod prvým. Slovo „CENT“ je napísané väčšími písmenami a s ešte väčším písmenom „C“. Najväčšie sú číslice. Medzi vrchnou a spodnou ľavou časťou spoločnej strany mince je šesť vertikálnych čiar. Čiary prekrýva 12 hviezd, po jednej tesne pred oboma koncami každej z týchto čiar. Strednú a hornú časť týchto čiar prekrýva zobrazenie európskeho kontinentu. Zobrazené sú len členské štáty EÚ. Každý štát je zobrazený oddelene od ostatných, preto má Európa vzhľad súostrovia. Iniciálky rytca „LL“ sú zobrazené medzi číslicou a pravým okrajom mince.

Hrana mince je hladká so 7 zubami. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Do obehu bolo daných takmer 267 mil. kusov fínskych 20-centových mincí vzor 1999. Od roku 2007 sa razí minca s novou spoločnou stranou.
Revidované 4.10.2012; 18.12.2013