LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

50 Cent Francúzsko 1999 - severské zlato - Rozsievačka

Obehová minca
FR 50c.gif
Foto: ECB
Katal.číslo: KM#1287
Zloženie: severské zlato
Hmotnosť: 7,80 g
Priemer: 24,25 mm
Hrúbka: 2,38 mm
Hrana: hrubé vrúbkovanie (50)
Farba: zlatá
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 01.01.2002 [1]
do:
Mincovňa: Paríž
Autor averz: Laurent Jorlo
reverz: Luycx Luc
Popis averz: Rozsievačka
reverz: Európa vľavo
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1999 3,75 105 754 
2000 5,12 179 496 
2001 2,52 276 252 
2002 3,13 226 384 
2003 5,32 175s
2004 5,15 160s
2005 5,75 120s
2006 4,98 80s

s - len v sade


Prvé francúzske päťdesiatcentové mince boli dané do obehu v januári 2002. Mince boli razené už od r. 1999, preto existujú aj ročníky 1999 až 2001.

Autorom návrhu národnej (lícnej) strany mince je Laurent Jorlo. Ústredným motívom je rozsievačka. Po vonkajšom obvode mince je zobrazených dvanásť hviezd európskej vlajky. Na ľavej strane sú vodorovné čiary a rok razby. Vpravo sú iniciály Francúzskej republiky „RF“ a zvislé čiary, medzi ktorými sú mená autora návrhu mince a autora pôvodného návrhu rozsievačky „L.JORIO d'ap.O.ROTY“. Značka mincovne je vľavo dolu nad hviezdou. Nad hviezdou vpravo dolu je značka riaditeľa mincovne (1999-2000 včela - Pierre Rodier; 2001-2002 podkova - Gérard Buqouy; 2003 srdce - Serge Level; 2004-2006 lovecký roh - Hubert Larivière) .

Autorom návrhu spoločnej (rubovej) strany mince je Luycx Luc. Na pravej časti mince je jej nominálna hodnota vyjadrená číslom „50“. Pod číslom sú horizontálne zobrazené slová „EURO CENT“, pričom druhé z nich je umiestnené pod prvým. Slovo „CENT“ je napísané väčšími písmenami a s ešte väčším písmenom „C“. Najväčšie sú číslice. Medzi vrchnou a spodnou ľavou časťou spoločnej strany mince je šesť vertikálnych čiar. Čiary prekrýva 12 hviezd, po jednej tesne pred oboma koncami každej z týchto čiar. Strednú a hornú časť týchto čiar prekrýva zobrazenie európskeho kontinentu. Zobrazené sú len členské štáty EÚ. Každý štát je zobrazený oddelene od ostatných, preto má Európa vzhľad súostrovia. Iniciálky rytca „LL“ sú zobrazené medzi číslicou a pravým okrajom mince.

Hrana mince je hrubo vrúbkovaná (50 vrúbkov). Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Do obehu bolo daných viac ako 788 miliónov kusov francúzskych 50-centových mincí vzor 1999. Od roku 2007 sa razí minca s novou spoločnou stranou.
Revidované 4.10.2012; 20.12.2013