LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Zoznam literatúry

Použitá a doporučená literatúra - Katalógy mincí

(Právne predpisy a odkazy na internetové stránky sú spracované samostatne)

 1. BIĽAK, M. a M. JÍZDNÝ. Zberateľský katalóg mincí Československa 1978. Košice: SNS, 1979.
 2. BIĽAK, M. a M. JÍZDNÝ. Zberateľský katalóg mincí Československa 1980. 2. uprav. a dopln. vyd. Košice: SNS, 1981.
 3. CRIBB, J. Peniaze. Bratislava: Fortuna Print, 1993. ISBN 80-7153-059-X.
 4. HAVEL, R. Raritní československé oběžné mince. Humpolec: R. Havel, 2013. ISBN 978-80-260-3794-1.
 5. HLINKA, B. a P. RADOMĚRSKÝ. Peníze, poklady, padělky. Praha: Orbis, 1975.
 6. HLINKA, B. a P. RADOMĚRSKÝ. Peníze, poklady, padělky. 2. pozm. a dopln. vyd. Praha: Academia, 1996. ISBN 80-200-0572-2.
 7. HLINKA, B. a P. RADOMĚRSKÝ. Peníze celého světa. Praha: Mladá fronta, 1981.
 8. HLINKA, B. a P. RADOMĚRSKÝ. Peniaze celého sveta. Bratislava: Obzor, 1983.
 9. HLINKA, B. a P. RADOMĚRSKÝ. Peníze celého světa. 3. dopln. vyd. Praha: Mladá fronta, 1987.
 10. HLINKA, J. Slovenská korunová mena v rokoch 1939 - 1945. Bratislava: DaVEL, 1992. ISBN 80-900931-2-4.
 11. CHLAPOVIČ, G. Kremnická mincovňa. História razby československých a slovenských mincí 1921-1992. Nitra: Nadácia Antona Točíka, 2000. ISBN 80-901159-5-0.
 12. KYJAC, P. Slovenskú korunu nahradí euro. 1. časť. In: Biatec, roč. 16, 2008, č. 7, s. 11-15. ISSN 1335-0900.
 13. KYJAC, P. Slovenskú korunu nahradí euro. 2. časť. In: Biatec, roč. 16, 2008, č. 9, s. 11-16. ISSN 1335-0900.
 14. KYJAC, P. Slovenskú korunu nahradí euro. 3. časť. In: Biatec, roč. 16, 2008, č. 11, s. 24-29. ISSN 1335-0900.
 15. KYJAC, P. Peniaze na Slovensku (obdobie od vzniku SR do zavedenia eura). In: Biatec, roč. 19, 2011, č. 2, s. 27-31. ISSN 1335-0900.
 16. MARCO, J. Jak sbírat mince. Praha: Mladá fronta, 1972.
 17. MARCO, J. Jak sbírat mince. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 1976.
 18. MORAVEC, J. České mince 1993-2001 a medaile České mincovny 1993-2001. 6. dopln. vyd. Brno: Merkur Revue, 2001.
 19. MORAVEC, J. České mince 1993-2005 a medaile České mincovny 1993-2005. 7. dopln. vyd. Brno: Merkur Revue, 2005. ISBN 80-903662-1-X.
 20. MORAVEC, J. České mince 1993-2012 a medaile České mincovny 1993-2010. 8. dopln. vyd., Brno: Merkur Revue, 2011. ISBN 978-80-903662-3-7.
 21. NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E. Základy numismatiky. Praha: Academia, 1975.
 22. NOLČ, J. Numismatika - peníze v českých zemích. Brno:  Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2105-4.
 23. NOVOTNÝ, V. a V. ŠIMEK. Československé mince 1918 - 1991. Hodonín: OB a ZP servis, 1991.
 24. NOVOTNÝ, V. a V. ŠIMEK. Československé mince 1918 - 1992. 2. dopln. vyd. Hodonín: OB a ZP servis, 1992.
 25. NOVOTNÝ, V. a V. ŠIMEK. Československé mince 1918 - 1993. 3. dopln. vyd. Hodonín: OB a ZP servis, 1993.
 26. NOVOTNÝ, V. a V. ŠIMEK. Československé mince 1918-1993. Mince České a Slovenské republiky 1993-1994. 4. dopln. vyd. Hodonín: OB a ZP servis, 1994.
 27. NOVOTNÝ, V. Mince Československa 1918-1993, České republiky a Slovenské republiky 1993-1995. 5. dopln. vyd. Hodonín: OB a ZP servis, 1995.
 28. NOVOTNÝ, V. Mince Československa 1918-1993, České republiky a Slovenské republiky 1993-1996. 6. dopln. vyd. Hodonín: OB a ZP servis, 1996.
 29. NOVOTNÝ, V. a M. MOULIS. Mince Československa 1918-1993, České republiky a Slovenské republiky 1993-1998. 7. dopln. vyd. Hodonín: OB a ZP servis, 1997. ISBN 80-238-1508-3.
 30. NOVOTNÝ, V. a M. MOULIS. Mince Československa 1918-1993, České republiky a Slovenské republiky 1993-1999. 8. dopln. vyd. Hodonín: V. Novotný, 1998. ISBN 80-902466-2-1.
 31. NOVOTNÝ, V. a M. MOULIS. Mince Československa 1918-1993, České republiky a Slovenské republiky 1993-2001. 9. dopln. vyd. Hodnonín: V. Novotný, 2000. ISBN 80-902466-7-2.
 32. NOVOTNÝ, V. a M. MOULIS. Mince Československa 1918-1992, České republiky a Slovenské republiky 1993-2003. 10. dopln. vyd. Hodonín: V. Novotný, 2002. ISBN 80-86543-04-8.
 33. NOVOTNÝ, V. a M. MOULIS. Mince Československa 1918-1992, České republiky a Slovenské republiky 1993-2004. 11. dopln. vyd. Hodonín: V. Novotný, 2004. ISBN 80-86543-08-0.
 34. NOVOTNÝ, V. a M. MOULIS. Mince Československa 1918-1992, České republiky a Slovenské republiky 1993-2006. 12. dopln. vyd. Hodonín: V. Novotný, 2005. ISBN 80-86543-11-0.
 35. NOVOTNÝ, V. Mince Československa 1918-1992, České republiky a Slovenské republiky 1993-2007. 13. dopln. vyd. Hodonín: V. Novotný, 2007. ISBN 978-80-86543-14-7.
 36. NOVOTNÝ, V. Mince Československa 1918-1992, České republiky a Slovenské republiky 1993-2009. 14. dopln. vyd. Hodonín: J. Novotná, 2008. ISBN 978-80-86543-17-8.
 37. NOVOTNÝ, V. Mince Československa 1918-1992, České republiky a Slovenské republiky 1993-2010. 15. dopln. vyd. Hodonín: J. Novotná, 2009. ISBN 978-80-86543-21-5.
 38. NOVOTNÝ, V. Mince Československa 1918-1992, České republiky a Slovenské republiky 1993-2011. 16. dopln. vyd. Hodonín: J. Novotná, 2010. ISBN 978-80-86543-24-6.
 39. NOVOTNÝ, V. Mince Československa 1918-1992, České republiky a Slovenské republiky 1993-2012. 17. dopln. vyd. Hodonín: J. Novotná, 2012. ISBN 978-80-86543-27-7.
 40. NOVOTNÝ, V. Mince Československa 1918-1992, České republiky a Slovenské republiky 1993-2013. 18. dopln. vyd. Hodonín: J. Novotná, 2013. ISBN 978-80-86543-29-1.
 41. PANOC, L. Slovenská korunová mena rokov 1939 - 1945. In: Humenský Numizmatik, SNS Humenné 2., 2009.
 42. PECNÍK, M. Peňažníctvo na Slovensku v rokoch 1939-1945. In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov IV. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica 14. – 15. apríla 2005. Banská Bystrica: Katedra histórie FHV UMB a Ústav vedy a výskumu UMB, 2005, s. 64-73. ISBN 80-8083-147-5.
 43. PECNÍK, M. Poznámky k menovému vývoju v medzivojnovom Československu. In: Acta historica Neosoliensia, Tomus 10, 2007, s. 192-201. ISSN 1336-9148.
 44. PETRÁŇ, Z. a P. RADOMĚRSKÝ. Encyklopedie české numismatiky. Praha: Libri, 1996. ISBN 80-85983-09-5.
 45. PŮLPÁNOVÁ, S. a K. PŮLPÁN. Bankovní úřad Ministerstva financí (1919-1926). In: Finance a úvěr, roč. 44, 1994, č. 8, s. 418-428. ISSN 0015-1920.
 46. SLOVENSKÉ PAMÄTNÉ MINCE 1993 - 2008. 3. dopln. vyd. Bratislava: Národná banka Slovenska, 2009. ISBN 978-80-8043-131-0.
 47. ŠŮLA, J. Budování československé měny po první světové válce. Hradec Králové: ČNS, 1979.
 48. ŠŮLA, J. Obnova československé měny po druhé světové válce. Hradec Králové: ČNS, 1986.
 49. VANDAS, J. Československé mince 1918–1992, mince České republiky a mince Slovenské republiky 1993–2004. Praha: J. Vandas, 2004.
 50. VANDAS, J. Československé mince 1918–1992, mince České republiky a mince Slovenské republiky 1993–2009. 4. dopln. vyd. Praha: J. Vandas, 2009.
Revidované 11.09.2012; 26.06.2014