LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Rakúsko-uhorské mince platné v ČSR


Pred vznikom ČSR platila na území Rakúsko-Uhorska tzv. korunová mena zavedená v r. 1892[1].
Po 28.10.1918 zostala táto mena v platnosti až do odvolania[2].
Neskôr prijaté zákony upravujú obeh a správu platidiel v Československu[3].
V § 7. zákona č. 187/1919 sa v uvádza:

'Zlaté, stříbrné, niklové, bronzové a železné mince korunové měny rakousko-uherské a stříbrné zlatníky rakouské měny zůstávají až na další v oběhu.'


V obehu teda zostali rakúske strieborné zlatníky a rakúsko-uhorské mince:


Rakúske strieborné zlatníky boli v obehu už pred r. 1892, po r. 1892 zostali v obehu a mali hodnotu 2 korún.

Postupne stratili platnosť všetky rakúsko-uhorské mince[4]:

20.3.1922 - dvadsaťhalierniky; po 16.2.1922 mali zníženú hodnotu na 10 halierov[5, 8];
5.12.1924 - ostatné drobné mince, t.j. 1, 2 a 10 halierniky[6];
(?1.6.)1928 - strieborné 1, 2 a 5 korunáky; strieborné zlatníky a zlaté 10, 20 a 100 korunáky[7, 8].


Referencie
  1. Zákon z 2.8.1892, ktorý nadobudol účinnosť 11.8.1892.
  2. Zákon z 28.10.1918, č. 11 Sb. z. a n. Zákon o tzv. právnej kontinuite.
  3. Zákon z 10.4.1919, č. 187 Sb. z. a n., doplňuje zákon z 25.2.1919, č. 84 Sb. z. a n.
  4. Zákony z 1.3.1921, č. 94; z 22.6.1922, č. 195; z 22.6.1928, č. 103 Sb. z. a n.
  5. Vládne nariadenie z 16.2.1922, č. 49 Sb. z. a n.
  6. Půlpánová S., Půlpán K., Finance a úvěr 8 (1994) 418.
  7. Pecník M., Acta historica Neosoliensia 10 (2007) 192.
  8. Sběratel.com - Diskusní fórum o sběratelství [cit. 2011-7-17] www.sberatel.com
    URL:<'http://www.sberatel.com/diskuse/sberatel/prosim-o-pomoc-rad-bych-se-dozvedel-jake-mince-pla-9403'>
Revidované 11.9.2012