LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 5 Sk 1993 Biatec

Obehová minca, poniklovaný päťkorunák
SR2_5K_2007.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#14 N#SK_6
Zloženie: poniklovaná oceľ
Hmotnosť: 5,40 g (±2,5%)
Priemer: 24 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 1,70 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 30.04.1993 [1, 2]
do: 16.01.2009 [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Drahomír Zobek
reverz: Drahomír Zobek
Popis averz: Znak a názov štátu, rok
reverz: Keltská minca Biatec, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1993 - - 1,63 - - 48 914 + 28,8s 
1994 - - 1,63 - - 19 556 + 19,9s 
1995 - - 1,63 - - 10 400 + 12s   
1996 - - - - - 15s   
1997 - - - - - 12s   
1998 - - - - - 12s   
1999 - - - - - 11,5s 
2000 - - - - - 18,4sp
2001 - - - 7,8 - 12,5s 
2002 - - - 6,5 - 16,1s 
2003 - - 2,6 - - 17s   
2004 - - 2,6 6,5 - 39sp  
2005 - - 2,6 - - 26s   
2006 - - 2,6 6,5 - 17,5sp
2007 - - 2,6 - - 5 320 + 18s   
2008 - - 2,6 6,5 - 32,8sp
s - len v sade
p - z toho v špičkovej kvalite (proof) 2,9 v roku 2000,
     2 v rokoch 2004 a 2006, 4 v roku 2008

Koncom apríla 1993 bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 77/1993 Z. z. vydaná do obehu poniklovaná oceľová minca 5 Sk vzor 1993. Minca je razená z nízkouhlíkovej ocele a má vonkajšie opláštenie z niklu. Hrúbka vonkajšieho opláštenia mince je 0,025 mm a tvorí 6 % z celkovej hmotnosti mince. Päťkorunáky boli uvedené do obehu súčasne s jedno- a dvojkorunákmi.

Autorom návrhu na päťkorunák je Drahomír Zobek.

Na líci päťkorunáka je v strede hornej polovice mincového poľa štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený v dvoch riadkoch pod štátnym znakom, v ďalšom riadku je uvedený letopočet razby a pod ním značka kremnickej mincovne „MK“ medzi dvoma razidlami. Autorova značka „Z“ je umiestnená pri spodnom okraji mince, pod značkou kremnickej mincovne.

Na rube päťkorunáka je v hornej časti ľavej polovice mincového poľa zobrazená rubová strana keltskej mince - tetradrachmy bratislavského typu z 1. storočia pred n. l. s cválajúcim jazdcom a nápisom „BIATEC“. Pri spodnom okraji je iniciálka priezviska autora návrhu mince „Z“. Uprostred pravej polovice mincového poľa je v dvoch riadkoch označenie hodnoty mince „5 Sk“.

Hrana poniklovaného oceľového päťkorunáka je vrúbkovaná.

Bolo vyrazených viac ako 84 miliónov päťkorunákov v bežnej kvalite a takmer 11 tisíc v špičkovej kvalite. Päťkorunáky vzor 1993 boli v obehu takmer 16 rokov.
Revidované 4.10.2012; 14.06.2013