LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Slovenské euromince

razené v rokoch 2009[1] až 2019

Obehové euromince[3] majú štatút zákonného platidla v celej eurozóne; sú vydané v ôsmich nominálnych hodnotách: 1 cent, 2 centy, 5 centov, 10 centov, 20 centov, 50 centov, 1 euro2 eurá.

Pamätné obehové euromince[4] majú štatút zákonného platidla v celej eurozóne; sú vydané len v nominálnej hodnote 2 eurá.

Zberateľské euromince[5] majú štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike; sú vydané v nominálnych hodnotách: 10 euro, 20 euro, 25 euro100 euro.


Zberateľské mince

SK 10 eur 2009 Aurel Stodola
small_SK_10E.jpg
Katal.číslo: KM#108 N#SKSb1
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2010 Drevené chrámy
small_SK_10E1.jpg
Katal.číslo: KM#110 N#SKSb3
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2010 Martin Kukučín
small_SK_10E2.jpg
Katal.číslo: KM#111 N#SKSb4
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2011 Zoborské listiny
small_SK_10E3.jpg
Katal.číslo: KM#115 N#SKSb6
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2011 Memorandum národa slovenského
small_SK_10E4.jpg
Katal.číslo: KM#116 N#SKSb7
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2011 Ján Cikker
small_SK_10E5.jpg
Katal.číslo: KM#117 N#SKSb8
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2012 Majster Pavol z Levoče
small_SK_10E6.jpg
Katal.číslo: KM#122 N#SKSb11
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2012 Chatam Sofer
small_SK_10E7.jpg
Katal.číslo: KM#123 N#SKSb12
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2012 Anton Bernolák
small_SK_10E8.jpg
Katal.číslo: KM#124 N#SKSb13
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2013 Národná banka Slovenska
small_SK_10E9.jpg
Katal.číslo: KM#127 N#SKSb14
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2013 Jozef Karol Hell
small_SK_10E10.jpg
Katal.číslo: KM#130 N#SKSb16
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2013 Matica slovenská
small_SK_10E11.jpg
Katal.číslo: KM#131 N#SKSb17
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2014 Jozef Murgaš
small_SK_10E12.jpg
Katal.číslo: KM#133 N#SKSb18
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2015 Karpatské bukové pralesy
small_SK_10E13.jpg
Katal.číslo: N#SKSb20
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2015 Ľudovít Štúr
small_SK_10E14.jpg
Katal.číslo: N#SKSb21
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2016 Ladislav Nádaši-Jégé
small_SK_10E15.jpg
Katal.číslo: N#SKSb22
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2016 Rada EÚ
small_SK_10E16.jpg
Katal.číslo: N#SKSb24
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2016 Juraj Turzo
small_SK_10E17.jpg
Katal.číslo: N#SKSb25
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2016 Ján Jessenius
small_SK_10E18.jpg
Katal.číslo: N#SKSb26
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2017 Jaskyne Slovenského krasu
small_SK_10E19.jpg
Katal.číslo: N#SKSb27
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2017 Božena Slančíková Timrava
small_SK_10E20.jpg
Katal.číslo: N#SKSb29
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2018 Slovanský liturgický jazyk
small_SK_10E21.jpg
Katal.číslo: N#SKSb31
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2018 Adam František Kollár
small_SK_10E22.jpg
Katal.číslo: N#SKSb32
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2018 Parník na Dunaji
small_SK_10E23.jpg
Katal.číslo: N#SKSb33
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2018 Dušan Samuel Jurkovič
small_SK_10E24.jpg
Katal.číslo: N#SKSb34
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2018 August 1968
small_SK_10E25.jpg
Katal.číslo: N#SKSb35
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2018 Československá republika
small_SK_10E26.jpg
Katal.číslo: N#SKSb36
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2019 Euro
small_SK_10E27.jpg
Katal.číslo:
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2019 Milan Rastislav Štefánik
Katal.číslo:
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2019 Univerzita Komenského v Bratislave
Katal.číslo:
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2019 Michal Bosák
Katal.číslo:
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2019 Alexander Rudnay
Katal.číslo:
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2020 SND
Katal.číslo:
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2020 Andrej Sládkovič
Katal.číslo:
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2020 Maximilián Hell
Katal.číslo:
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2020 Štefan Banič
Katal.číslo:
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2021 Janko Matúška
Katal.číslo:
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2021 Spevácky zbor slovenských učiteľov
Katal.číslo:
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 10 eur 2021 Podzemná vodná elektráreň v Kremnici
Katal.číslo:
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky

SK 20 eur 2009 Veľká Fatra
small_SK_20E.jpg
Katal.číslo: KM#109 N#SKSb2
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 33,63 g (+0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: reliéfny nápis

SK 20 eur 2010 Poloniny
small_SK_20E1.jpg
Katal.číslo: KM#112 N#SKSb5
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 33,63 g (+0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: reliéfny nápis

SK 20 eur 2011 Trnava
small_SK_20E2.jpg
Katal.číslo: KM#118 N#SKSb9
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 33,63 g (+0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: reliéfny nápis

SK 20 eur 2012 Trenčín
small_SK_20E3.jpg
Katal.číslo: KM#121 N#SKSb10
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 33,63 g (+0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: reliéfny nápis

SK 20 eur 2013 Košice
small_SK_20E4.jpg
Katal.číslo: KM#129 N#SKSb15
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 33,63 g (+0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: reliéfny nápis

SK 20 eur 2014 Dubnícke bane
small_SK_20E5.jpg
Katal.číslo: KM#135 N#SKSb19
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 33,63 g (+0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: reliéfny nápis

SK 20 eur 2016 Banská Bystrica
small_SK_20E6.jpg
Katal.číslo: N#SKSb23
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 33,63 g (+0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 3,15 mm
Hrana: reliéfny nápis

SK 20 eur 2017 Levoča
Katal.číslo: N#SKSb28
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 33,63 g (+0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 3,15 mm
Hrana: reliéfny nápis

SK 20 eur 2020 Poľana
Katal.číslo:
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 33,63 g (+0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 3,15 mm
Hrana: reliéfny nápis

SK 25 eur 2018 Slovenská republika
Katal.číslo: N#SKSb30
Zloženie: Ag 99,9%
Hmotnosť: 31,1035 g (±0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: reliéfny ornament

SK 100 eur 2010 Drevené chrámy
Katal.číslo: KM#113 N#SKSbZ1
Zloženie: Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (±1% Au)
Hmotnosť: 9,5 g (±0,08 g)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: vrúbkovaná

SK 100 eur 2011 Knieža Pribina
Katal.číslo: KM#119 N#SKSbZ2
Zloženie: Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (±1% Au)
Hmotnosť: 9,5 g (±0,08 g)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: vrúbkovaná

SK 100 eur 2012 Karol III.
Katal.číslo: KM#125 N#SKSbZ3
Zloženie: Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (±1% Au)
Hmotnosť: 9,5 g (±0,08 g)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: vrúbkovaná

SK 100 eur 2013 Maximilián
Katal.číslo: KM#132 N#SKSbZ4
Zloženie: Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (±1% Au)
Hmotnosť: 9,5 g (±0,08 g)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: vrúbkovaná

SK 100 eur 2014 Rastislav
Katal.číslo: KM#136 N#SKSbZ5
Zloženie: Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (±1% Au)
Hmotnosť: 9,5 g (±0,08 g)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: vrúbkovaná

SK 100 eur 2015 Karpatské bukové pralesy
Katal.číslo: N#SKSbZ6
Zloženie: Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (±1% Au)
Hmotnosť: 9,5 g (±0,08 g)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: vrúbkovaná

SK 100 eur 2016 Mária Terézia
Katal.číslo: N#SKSbZ7
Zloženie: Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (±1% Au)
Hmotnosť: 9,5 g (±0,08 g)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: vrúbkovaná

SK 100 eur 2017 Jaskyne Slovenského krasu
Katal.číslo: N#SKSbZ8
Zloženie: Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (±1% Au)
Hmotnosť: 9,5 g (±0,08 g)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: vrúbkovaná

SK 100 eur 2018 Ferdinand II.
Katal.číslo: N#SKSbZ9
Zloženie: Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (±1% Au)
Hmotnosť: 9,5 g (±0,08 g)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: vrúbkovaná

SK 100 eur 2019 Mojmír I.
Katal.číslo:
Zloženie: Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (±1% Au)
Hmotnosť: 9,5 g (±0,08 g)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: vrúbkovaná

SK 100 eur 2020 Svätopluk II.
Katal.číslo:
Zloženie: Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (±1% Au)
Hmotnosť: 9,5 g (±0,08 g)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: vrúbkovanáRevidované 02.10.2014; 15.03.2016; 02.05.2017; 07.09.2017; 22.01.2019; 17.01.2020; 30.09.2020