LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 50 Kčs 1989 Břeclav - Brno

Pamätná minca, strieborná; 150. výročie železničnej trate
CSSR_50K20_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#133 N#176
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 7 g (±1%)
Priemer: 27 mm
Hrúbka: 1,7 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 03.04.1989 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Vladimír Oppl
reverz: Vladimír Oppl
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Parná lokomotíva, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1989 - - 9,1 20,8 - 67 + 3 proof

K 150. výročiu začatia železničnej dopravy na trati Břeclav - Brno bola v apríli 1989 vyhláškou Federálneho ministerstva financií vydaná pamätná strieborná minca 50 Kčs.

Autorom návrhu na pamätný strieborný päťdesiatkorunák je akademický sochár Vladimír Oppl.

Na líci pamätnej striebornej mince je uprostred hore štátny znak Československej socialistickej republiky a okolo neho v neuzavrenom opise je názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Medzi štátnym znakom a opisom je v dvoch riadkoch označenie hodnoty „50 Kčs“.

Na rube päťdesiatkorunáka je zobrazená historická parná lokomotíva z tridsiatych rokov devätnásteho storočia a okolo nej v prerušovanom kruhu sú železničné koľaje. Hore je prerušený opis „ŽELEZNICE BŘECLAV - BRNO“, dole v opise sú letopočty „1839 - 1989“. Autorova značka „VO“ je umiestnené pri okraji mince uprostred vľavo.

Hrana pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 70 tisíc kusov, z toho 3 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 11 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 26.05.2013