LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 500 Kčs 1988 Matica Slovenská

Pamätná minca, strieborná; 125. výročie založenia
CSSR_500K4_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#134 N#171
Zloženie: Ag 90% Cu 10%
Hmotnosť: 24 g (±1%)
Priemer: 40 mm
Hrúbka:
Hrana: HOJ VLAST MOJA, TY ZEM DRAHA
Platnosť od: 01.05.1988 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ján Kulich
reverz: Ján Kulich
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Žena v kroji, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1988 - - 58,5 97,5 - 49 a)
a) z toho 5 tisíc kusov v kvalite proof

K 125. výročiu založenia Matice slovenskej bola začiatkom mája 1988 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 56/1988 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 500 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného päťstokorunáka je národný umelec Ján Kulich.

Na líci pamätného päťstokorunáka je uprostred hore štátny znak Československej socialistickej republiky a okolo neho v neuzavretom opise názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. V riadku pod štátnym znakom je označenie hodnoty „500 Kčs“. Uprostred dole sú ozdobné iniciálky „MS“.

Na rube pamätnej mince je v slovenskom kroji žena so zdvihnutými rukami, v pravej ruke drží kvety a knihu, v ľavej lipovú ratolesť. Uprostred dole je nápis „MATICA SLOVENSKÁ“. Vľavo v dvoch riadkoch sú letopočty „1863“ a „1988“. Meno autora mince „J. KULICH“ je v riadku vľavo.

Na hrane pamätného strieborného päťstokorunáka je nápis „HOJ VLASŤ MOJA, TY ZEM DRAHÁ“.

Vyrobených bolo 49 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 12 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 30.05.2013