LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 500 Kčs 1987 Josef Lada

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie narodenia
CSSR_500K2_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#136 N#168
Zloženie: Ag 90% Cu 10%
Hmotnosť: 24 g (±1%)
Priemer: 40 mm
Hrúbka: ?
Hrana: CESKY MALIR NARODNI UMELEC
Platnosť od: 15.05.1987 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Jaroslav Bejvl
reverz: Jaroslav Bejvl
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Deti so snehuliakom, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1987 - - 65,- 97,5 - 50 a)
a) z toho 5 tisíc kusov v kvalite proof

Pri príležitosti 100. výročia narodenia národného umelca Josefa Ladu bola v máji 1987 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 33/1987 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 500 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného päťstokorunáka je Jaroslav Bejvl.

Na líci pamätného päťstokorunáka je uprostred hore štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v troch riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. V riadku uprostred rozdelenom štátnym znakom je označenie hodnoty „500 Kčs“.

Na rube pamätnej mince je v popredí dole zobrazená podľa Ladových kresieb skupina detí so snehuliakom. Za nimi sú Hrusice, rodná obec Josefa Ladu, z konca devätnásteho storočia, takisto podľa jeho maľby. V dolnej časti sú v rozdelenom riadku letopočty „1887“ a „1987“ a pod nimi uprostred dole nápis „JOSEF LADA“. Meno autora „J. BEJVL“ je umiestnené v plastike vyobrazenia obce Hrusice vpravo dole.

Na hrane pamätného strieborného päťstokorunáka je text „ČESKÝ MALÍŘ NÁRODNÍ UMĚLEC“.

Vyrobených bolo 50 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 13 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 30.05.2013