LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1980 B. Šmeral

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie narodenia
CSSR_100K9_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#102 N#143 BJ#110
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 9 g (±1%)
Priemer: 29 mm
Hrúbka: 1,9 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 24.10.1980 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Jiří Harcuba
reverz: Jiří Harcuba
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Portrét B. Šmerala, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1980 - - 15,6 22,75 - 74 + 6 proof

Pri príležitosti 100. výročia narodenia významného politického činiteľa Bohumíra Šmerala bola v októbri 1980 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 128/1980 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je akademický sochár Jiří Harcuba.

Na líci pamätného stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v dvoch riadkoch je označenie nominálnej hodnoty „100 Kčs“. V opise do kruhu zľava je názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.

Na rube pamätného stokorunáka je portrét Bohumíra Šmerala, jeho meno „BOHUMÍR ŠMERAL“ je umiestnené v opise vľavo od portrétu. V pravej dolnej časti mince sú v riadku umiestnené letopočty „1880-1980“. Autorova značka „H“ je umiestnená pod letopočtom „1980“.

Hrana pamätnej mince je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 80 tisíc kusov, z toho 6 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli takmer 20 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 28.05.2013