LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1974 B. Smetana

Pamätná minca, strieborná; 150. výročie narodenia
CSSR_100K1_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#82 N#128 BJ#95
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 15 g (±1%)
Priemer: 33 mm
Hrúbka: 2,2 mm
Hrana: 150 LET OD NAROZENI
Platnosť od: 19.02.1974 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Milan Knobloch
reverz: Milan Knobloch
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Profil Bedřicha Smetanu, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1974 - 13,- 15,6 22,75 - 75 + 5 proof

K 150. výročiu narodenia Bedřicha Smetanu bola vo februári 1974 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 12/1974 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu na pamätný strieborný stokorunák je akademický sochár Milan Knobloch.

Na líci pamätného strieborného stokorunáka je štátny znak Československej socialistickej republiky, okolo ktorého je v opise zľava do kruhu nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Označenie hodnoty „100 Kčs“ je umiestnené v dvoch riadkoch pod štátnym znakom dole.

Na rube pamätného strieborného stokorunáka je pravý profil Bedřicha Smetanu. Jeho meno „BEDŘICH SMETANA“ je umiestnené v opise pri pravom okraji. Pod portrétom vľavo dole sú v dvoch riadkoch umiestnené pripomínané letopočty „*1824“ a „1974“. Pod portrétom dole uprostred je päť riadkov vodorovných symbolických vlniek, medzi ktorými je umiestnená autorova značka „M.K“.

Na hrane pamätného strieborného stokorunáka je nápis do hĺbky „150 LET OD NAROZENÍ“.

Vyrobených bolo 80 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 26 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 26.05.2013