LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSR 50 h 1951 Zväzky klasov

Obehová minca, hliníkový päťdesiathaliernik
CSR2_50h1_1952.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#32 N#39 BJ#34
Zloženie: Al
Hmotnosť: 0,67 g (±4%)
Priemer: 18 mm
Hrúbka: 1,2 mm
Hrana: hladká
Platnosť od: 01.09.1951 [1]
do: 30.05.1953 [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Otakar Španiel
reverz: Otakar Španiel
Popis averz: Znak a názov štátu, rok
reverz: Lipové konáre, klasy, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1951 0,46 0,65 0,98 - - 60 000
1952 0,59 0,78 1,3 - - 60 000
1953 3,25 7,8 13,- - - 34 920

Hliníkové päťdesiathalierniky začala mincovňa v Kremnici raziť v lete 1951 [2]. Do obehu sa dostali začiatkom septembra 1951 [1].

Autorom návrhu oboch strán päťdesiathaliernika je Otakar Španiel. Návrh je prevzatý z päťdesiathaliernika razeného v ČSR.

Na lícnej strane mince je štátny znak republiky Československej. Pod štátnym znakom je rok razby. Pod rokom razby je malá ozdoba. V opise po obvode mincového poľa je v dvoch riadkoch text "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" zakončený už spomenutou malou ozdobou.

Na rubovej strane mince sú dva zväzky klasov s dvomi lipovými ratolesťami zviazané mašľou, medzi nimi hore sú číslice "50" označujúce nominálnu hodnotu mince. Pod pravým zväzkom klasov je meno autora návrhu mince "O. ŠPANIEL".

Hrana mince je hladká. Po oboch stranách je plochá obruba.

Vyrazených bolo takmer 155 mil. kusov. V obehu boli menej ako ako 2 roky. Do r. 1950 sa razili mosadzné päťdesiathalierniky, ktoré zostali v obehu aj po vydaní hliníkových päťdesiathaliernikov. Ich platnosť sa skončila menovou reformou v roku 1953.
Revidované 4.10.2012