LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSR 50 h 1947 Zväzky klasov

Obehová minca, mosadzný päťdesiathaliernik
CSR2_50h_1949.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#21 N#38 BJ#33
Zloženie: Cu 92% Zn 8% (čistota ±1%)
Hmotnosť: 3 g (±2%)
Priemer: 20 mm
Hrúbka: 1,4 mm
Hrana: hladká
Platnosť od: 25.03.1947 [1]
do: 30.05.1953 [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Otakar Španiel
reverz: Otakar Španiel
Popis averz: Znak a názov štátu, rok
reverz: Lipové konáre, klasy, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1947 0,33 0,52 1,3 - - 50 000
1948 0,33 0,52 1,95 - - 20 000
1949 0,33 0,52 2,6 - - 12 715
1950 0,33 0,52 2.34 - - 17 415

Mosadzné päťdesiathalierniky začala mincovňa v Kremnici raziť vo februári 1947 [2] . Do obehu sa dostali koncom marca 1947 [1] . Bola to druhá minca daná do obehu v povojnovej Československej republike.

Autorom návrhu oboch strán päťdesiathaliernika je Otakar Španiel. Návrh je prevzatý z päťdesiathaliernika razeného v ČSR od r. 1921.

Na lícnej strane mince je štátny znak republiky Československej. Pod štátnym znakom je rok razby. Pod rokom razby je malá ozdoba. V opise po obvode mincového poľa je v dvoch riadkoch text "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" zakončený už spomenutou malou ozdobou.

Na rubovej strane mince sú dva zväzky klasov s dvomi lipovými ratolesťami zviazané mašľou, medzi nimi hore sú číslice "50" označujúce nominálnu hodnotu mince. Pod pravým zväzkom klasov je meno autora návrhu mince "O. ŠPANIEL".

Hrana mince je hladká. Po oboch stranách je plochá obruba.

Vyrazených bolo viac ako 100 mil. kusov. V obehu boli viac ako 6 rokov. V r. 1951 sa začali raziť namiesto mosadzných hliníkové päťdesiathalierniky. Ich platnosť sa skončila menovou reformou v roku 1953.
Revidované 4.10.2012