LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSR 1 Kčs 1950 Žena so snopom

Obehová minca, hliníkový korunák
CSR2_1K1_1950.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#22 N#41 BJ#36
Zloženie: Al 98% Mg 2% (čistota ±2%)
Hmotnosť: 1,33 g (±3%)
Priemer: 21 mm
Hrúbka: 1,9 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 17.03.1950 [1]
do: 30.05.1953 [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Otakar Španiel
reverz: Otakar Španiel
Popis averz:
reverz:
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1947 585,- 1300,- 2600,- - RR ?
1950 0,46 0,59 1,3 - - 62 190
1951 0,46 0,59 1,63 - - 61 395
1952 0,39 0,52 1.04 - - 101 105
1953 0,98 2.28 5.85 - - 73 905

Hliníkové korunáky začala mincovňa v Kremnici raziť vo februári 1950  [2] . Do obehu sa dostali v marci 1950 [1] .

Autorom návrhu oboch strán mince je Otakar Španiel. Návrh je prevzatý z 1-korunáka razeného v ČSR.

Na lícnej strane mince je štátny znak republiky Československej. V opise po obvode mincového poľa je v nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" v jednom riadku s dvomi šesťcípimi hviezdičkami, medzi ktorými je rok razby nachádzajúci sa pod štátnym znakom.

Na rubovej strane mince je obraz ženy kľačiacej na pravom kolene. V ľavej ruke, opretej predlaktím o ľavé koleno, drží kosák a pridržiava ňou snop klasov. Chrbtom pravej ruky si stiera pot z čela. Vľavo od ženy je číslica "1" označujúca nominálnu hodnotu mince. Pod jednotkou je malá lipová ratolesť. Pod obrazom je meno autora návrhu mince "O.ŠPANIEL".

Hrana mince je vrúbkovaná. Po obidvoch stranách mince je plochá obruba.

Vyrazených bolo takmer 298,6 mil. kusov. V obehu boli viac ako 3 roky. Do r. 1947 sa razili mediniklové 1-korunáky, ktoré zostali v obehu aj po vydaní hliníkových 1-korunákov. Ich platnosť sa skončila menovou reformou v r. 1953 [3] .
Revidované 4.10.2012